Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Námestovo v roku 2020

Od 1. januára 2019 je v platnosti zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú zaplatí obec za uloženie komunálnych odpadov na skládke závisí od úrovne vytriedenia týchto odpadov
občanmi.
V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. má mesto povinnosť zverejniť úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. V roku 2020 je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Námestovo 40,01 %. Za rok 2019 malo Námestovo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu len 30,07 percenta, a teda sadzba za jednu tonu odpadu uloženého na skládke bola 13 eur. Ak by úroveň vytriedenia ostala v rozmedzí 30 až 40 percent, sadzba by bola v roku 2021 už vo výške 22 eur. Kedže sa podarilo prekročiť úroveň vytriedenia nad 40%, sadzba bude v tomto roku 18€ za tonu. Pre porovnanie, Dolný Kubín dosiahol až 45,57% a mesto Trstená 41,87 %.