Asistované sčítanie pre 379 obyvateľov mesta

Posledným marcovým dňom sa skončila prvá fáza elektronického samosčítania obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2021, ktorá trvala od 15. februára tohto roku. K stanovenému dátumu sa v nej sčítalo 7324 obyvateľov nášho mesta, z celkového počtu 7703 evidovaných ku dňu 31. 12. 2020.

Chcem sa poďakovať všetkým tým viac ako 95 % obyvateľov nášho mesta, ktorí sa do sčítania zapojili a pomohli s elektronickým sčítaním aj svojim blízkym, deťom, seniorom a všetkým osobám, ktoré takúto asistenciu potrebovali. Mesto Námestovo skončilo s percentuálnym počtom sčítaných obyvateľov v kategórii miest do 10 000 obyvateľov na treťom mieste v rámci Žilinského kraja. Zároveň by som rád vyzval všetkých tých, ktorí sa nesčítali v prvej fáze elektronického samosčítania, aby tak urobili v druhej fáze a vyhli sa uloženiu sankcie do 250 EUR.V termíne od 3. mája do 13.júna 2021 bude prebiehať druhá fáza elektronického sčítania obyvateľov SR a to asistované sčítanie. V tejto druhej fáze elektronického sčítania už nebude možné sa sčítať sám resp. blízkou osobu, iba na Mestskom úrade Námestovo alebo prostredníctvom sčítacích asistentov, ktorými budú výhradne zamestnanci Mestského úradu Námestovo. Na Mestskom úrade v Námestove bude zriadené kontaktné miesto (prízemie mestského úradu, správne oddelenie č. d. 31), kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na Mestskom úrade Námestovo budú pôsobiť tiež mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa mesta Námestovo, ktorý sa v prvej fáze elektronického samosčítania nesčítal sám a z dôvodu imobility nie je schopný sa dostaviť na Mestský úrad Námestovo. O službu mobilného asistenta je obyvateľ povinný požiadať:telefonicky na tel. číslo: 043550 47 29, resp. 043 550 47 07 e-mailom na emailovú adresu: martin.panek@namestovo.sk. Chcel by som upozorniť hlavne osamelo žijúcich seniorov v našom meste na falošných sčítacích asistentov, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré by mali snahu navštíviť vás bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní, resp. ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone. Na záver by som chcel poprosiť tých menej ako 400 obyvateľov nášho mesta, ktorí sa nesčítali v prvej fáze elektronického samosčítania, aby využili druhú fázu elektronického sčítania obyvateľov, dostavili sa na Mestský úrad Námestovo alebo požiadali o službu mobilného asistenta a prispeli tak k rozvoju nášho mesta.

Milan HUBÍK, primátor