Počet obyvateľov v oravských mestách z roka na rok klesá

Počet obyvateľov v oravských mestách stále klesá. Podarí sa v Námestove zastaviť klesajúci trend počtu obyvateľov vďaka jednoduchým pozemkovým úpravám ? To ukážu už najbližšie roky.