Nový zdieľaný priestor pre kultúru a umenie

V spolupráci s aktívnymi ľuďmi a otváraní domu kultúry širokej verejnosti vidíme veľký zmysel aj do budúcnosti, preto chceme pokračovať a dať vám priestor na vaše nápady, ktoré budú združovať a rozvíjať jednotlivé komunity. Na tento účel budú slúžiť aj novo zrekonštruované priestory v podjavisku. Ak máte nápad na workshop, kurz, malý koncert, premietanie filmu alebo podobný koncept pre menší počet ľudí, či hľadáte zdieľaný priestor na skúšanie svojich umeleckých aktivít, neváhajte sa nám ozvať. Na stránke domu kultúry (www.dkno.sk) nájdete kontaktný formulár, vypíšte a odošlite nám ho, alebo nás navštívte osobne.

Projekt „Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19“ sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo zdrojov Európskej únie, z Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva kultúry SR. Zmodernizovali sme osvetľovaciu techniku, zakúpili ozvučovaciu techniku, vykonali stavebné úpravy v podjavisku a šatni, zakúpili interiérové vybavenie a prístroje na dezinfekciu. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 190 230,35 €, príspevok zriaďovateľa 75 223 € a z príjmov DK NO bolo vyplatených 4 088,10 €. Projekt je zrealizovaný, žiadosti o platbu boli zaslané. Tešíme sa a pripravujeme na ďalšie projektové výzvy!

ZDROJ: Noviny Námestovčan

Na fotografiách zľava zrekonštruovaná šatňa a vstup na javisko a zrekonštruované podjavisko. Fotografie vpravo dokumentujú pôvodný stav. Foto: DK NO
Na fotografiách zľava zrekonštruovaná šatňa a vstup na javisko a zrekonštruované podjavisko. Fotografie vpravo dokumentujú pôvodný stav. Foto: DK NO