Mesto nechce klásť ďalšie požiadavky v zámere rekonštrukcie mosta do Námestova

Na rozsahu rekonštrukcie mosta padla dohoda.

Začiatkom roka 2023 bola oficiálne odprezentovaná štúdia rekonštrukcie mosta do Námestova, ktorého správcom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Projekt počíta s kompletnou rekonštrukciou mosta, to znamená zbúraním súčasnej mostovej časti a jedného alebo dvoch nosných pilierov a navyše s vybudovaním oporných múrov z oboch strán násypu. Mali by tak pribudnúť na moste dva chodníky so šírkami 1,5 metra. Ich budúci spôsob prevádzky bude možné upraviť. Či bude jeden cyklochodník a druhý pre peších, alebo zjednosmernenie, to bude možné riešiť neskôr. Súčasťou rekonštrukcie je aj výstavba novej kruhovej križovatky na druhej strane mosta, pri STK. Zo strany niektorých starostov, ktorí sú zároveň aj poslancami ŽSK, bola koncom minulého roka vznesená požiadavka doplniť do projektu aj podchod popod cestu, spájajúci obe strany Nábrežia. K tejto novej požiadavke bolo zvolané samostatné rokovanie 10. januára tohto roku v Námestove. Zúčastnili sa ho starostovia z nášho okresu, vedenie mesta a zo Žiliny Gabriela Tisoňová – riaditeľka odboru dopravy ŽSK a Juraj Lazúr – generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK. Projekt rekonštrukcie predstavili zástupcovia projekčnej kancelárie. Projektanti vysvetlili rozsah súčasného zadania projektovej dokumentácie, ktorý s podchodom neráta, ale uviedli tiež všetky technické obmedzenia a problémy, ktoré by s takouto dodatočnou stavbou súviseli. Ide predovšetkým o malý priestor medzi nivelitou vozovky, uložených inžinierskych sieťach, (predovšetkým dvoch potrubí pitnej vody pre celý región Bielej Oravy) a výškou maximálneho stavu vodnej nádrže. Stavba podchodu by v spodnej časti zasahovala pod úroveň vody v priehrade pri jej plnom stave, čo by si vyžiadalo komplikované a drahé riešenia na zabránenie zatápania podchodu. V zásade je ale technicky možné zvládnuť aj tento problém, otázkou však zostáva, kto to zaplatí a kto bude daný podchod využívať. Vzhľadom na hustotu dopravy a pohybu chodcov sú v danej lokalite dôležitejšie koridory na riešenie problému prechodu chodcov… Zástupcov samospráv prekvapila informácia, že plánovaný podchod by nebol v tesnej blízkosti kruhovej križovatky, ale vzdialený až sto metrov od nej, v priestoroch pri lodenici. Z toho je zrejmé, že podchod by neslúžil na odľahčenie križovatky od peších a nemal by v tomto zmysle reálne význam. Záver zo stretnutia bol pokračovať v rozbehnutom procese prípravy dokumentácie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu mosta v Námestove, vrátane kruhovej križovatky na druhej strane mosta pri STK, v pôvodnom rozsahu. Po získaní všetkých kladných stanovísk a vybavení stavebného povolenia zostane už iba jedna úloha. Zohnať približne 20 miliónov eur a vybrať zhotoviteľa stavby… Verme, že to most do tej doby vydrží.

AUTOR: Milan Rentka, prednosta MsÚ, ZDROJ: Noviny Námestovčan, FOTO: Juraj Bednárik