Počet obyvateľov mesta kontinuálne klesá

Aké sú dôvody ???
Tu je pár pohľadov…

V meste sa za posledných 10 rokov priemerne narodilo 98 detí a zomrelo priemerne 58 občanov, čo
sa týka obdobia od roku 1993 tak priemerne sa narodilo 110 detí a zomrelo 43 ľudí. Trend je teda
pozitívny, ale už nie až taký ako v 90.rokoch.
Horšie je to, čo sa týka štatistiky migrácie.
Kým za posledných 10 rokov sa do mesta prihlásilo priemerne 80 ľudí, tak z mesta odíšlo až 170 ľudí,
a za posledných 31 rokov – vychádza štatistika, že sa prihlásilo 89 ľudí za rok a odhlásilo sa priemerne
156 ľudí. Teda miera odchodu ľudí z mesta v posledných rokoch narastá.

Je možné zastaviť tento negatívny trend???
Samozrejme, nepoznáme vekovú štruktúru ľudí, pohnútky, ktoré ich k tomu vedú a ani presné
dáta. Môžeme len polemizovať. Jedným z dôvodov môže byť aj cena bytov, pozemkov a ich
nedostatok. Toto môže napríklad zvrátiť investícia do inžinierskych sietí v lokalite Vojenské, ktorá je
už sčasti pripravená / pozemky sú rozdelené medzi vlastníkov / a takisto lokalita Brehy, ktorá by mala
byť dokončená tento rok. Verme, že kompetentní sa budú určite týmto zaoberať, pretože nižší počet
obyvateľov znamená aj nižšie podielové dane, menej návštevníkov na kultúrnych podujatiach
atď. Má to oveľa viac negatív ako pozitív…

Spracoval Peter Kolada