Zmena dopravy v Námestove už o pár dní

Nový poslanecký zbor sa nestotožnil s riešením dopravy v meste z minulého roka a hneď na začiatku volebného obdobia rozhodol zrušiť zjednosmernenie niektorých ulíc.

Na to, aby sa nová zmena mohla zrealizovať, bolo potrebné požiadať o súhlas príslušný dopravný inšpektorát. Žiadosť bola s príslušnými prílohami vypracovaná a zaslaná dopravnému inšpektorátu. Ten následne žiadosti vyhovel.

Zmena sa mohla zrealizovať len pri priaznivých poveternostných podmienkach, hlavne kvôli zmene vodorovného dopravného značenia. Zima je už, dúfajme, za nami a v nasledovných dňoch sa pristúpi na samotnú realizáciu zmeny dopravného značenia. Prvým krokom bude odfrézovanie vodorovného značenia z vozovky, nasledovať bude výmena zvislého dopravného značenia a nakoniec sa namaľuje nové vodorovné značenie.

ZDROJ: Mestský úrad