Rieka Orava

Rieka Orava má mimoriadne postavenie medzi našimi riekami. Na rieke Orave bola postavená prvá slovenská vodná zdrž spojená s hydroelektrárňou. Napriek zásahu človeka do prírody má povodie rieky svoje zvláštnosti a špecifiká. Žijú tu mnohé druhy rýb, ktoré sú na iných slovenských tokoch zvláštnosťou.

Pridaj komentár