Poznáme najlepších športovcov mesta za rok 2016

Oceňovanie najlepších športovcov mesta Námestovo
Uplynulú nedeľu 11. decembra sa v námestovskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien pre najlepších športovcov mesta Námestovo za rok 2016. Išlo o veľmi vydarené podujatie s peknou účasťou verejnosti v hľadisku. Atraktivitu podujatiu určite dodala aj účasť známych slovenských športových tvári, Mareka Viedenského a Erika Jendriška, ktorí odovzdali ceny pre najlepších športovcov vo viacerich kategóriách, no okrem toho rozdali veľké množstvo autogramov, fotografií a predovšetkým cenných rád.

Do ankety sa mohli zapojiť všetky aktívne športové oddiely, ktoré sa v meste nachádzajú. Najväčšími základňami športovcov sú rozhodne MŠK Námestovo, do ktorého štruktúry je zapojených viac ako 200 futbalistov a TJ ORAVAN, ktorý zastrešuje 11 oddielov. Okrem nich v meste nájdete aj turistický oddiel, jachtárske oddiely, či muškárov.

Samotný program odštartovali speváci Maroš Iskra s Natáliou Žuffovou, ktorí si na „odpálenie“ pripravili duet známej skladby Wewill rock you. Nasledoval príhovor moderátora a hodnotenie uplynulého roka primátorom Jánom Kaderom. Podobne ako ostatní, aj on hodnotil rok 2016 ako veľmi úspešný a zaujímavý. Nasledovala prezentácia TJ Oravan, ktorú uviedol Juraj Jankuliak. V snímkach zachytil činnosť jednotlivých oddielov od minulosti až po súčasnosť. Následne boli udelené prvé plakety pre najlepších športovcov jednotlivých členských oddielov TJ Oravan. O ďalšiu kultúrnu vložku sa postarali členovia novovzniknutého klubu Parkour a Workout Námestovo, pri ktorých trikoch návštevníci zabúdali dýchať. Postupne sa prešlo k udeľovaniu cien pre najlepších futbalistov. Nový športový riaditeľ MŠK, Andrej Stašiniak v príhovore najskôr ocenil dobrú prácu trénerov, funkcionárov a tiež prístup futbalistov a spoločne s čestnými hosťami, Erikom Jendriškom a Jánom Kaderom, vyhlásil najlepšieho žiaka, dorastenca a muža.
Okrem kategórii, kde si najlepších nominovali samotní predstavení oddielov, boli vyhlasované aj spoločné kategórie a to: TRÉNER ROKA, KOLEKTÍV ROKA – mládež, KOLEKTÍV ROKA – dospelí, ABSOLÚTNY VÍŤAZ a tiež cena za Celoživotný prínos pre rozvoj športu v meste.
Trénerkou roka sa stala Jana Ivanová, Mládežníckym kolektívom roka stolní tenisti, Dospelým kolektívom roka futbalisti A družstva a absolútne najlepším športovcom roka za rok 2016 sa stal Filip Baník. Cenu za celoživotný prínos si odniesli p. Helena Hrubjaková a Ľudmila Luchavová. O záverečnú bodku programu sa postarala mladá, nádejná speváčka Izabela Kosmeľova.

Jednotlivé ocenenia získali: TJ ORAVAN
ZUZANA KURŤÁKOVÁ – volejbal ženy, TIBOR BRŇÁK – volejbal muži, FILIP BANÍK – Oddiel extrémnych športov, PETER SITÁRIK -Cykloklub Námestovo, MICHAL GRZYB – Oddiel otužilcov, HKM NÁMESTOVO – hokej mládež (celý kolektív), DALIBOR DIKO – stolný tenis
MŠK NÁMESTOVO
JAKUB LUKA – futbal – žiaci, VILIAM KORMAŇÁK – futbal – dorast, MARTIN HABIŇÁK – futbal – muži

TRÉNERKA ROKA 2016 – JANA IVANOVÁ
Jana Ivanová je členkou Námestovského klubu slovenských turistov od r. 1991, teda v tomto roku jubiluje 25. rokom činnosti.Od začiatku členstva sa venuje práci s mládežou v Turistických oddieloch mládeže , metodicky vedie všetky tieto oddiely TOM na Orave ako členkaVV Regionálnej rady KST v Dolnom Kubíne.Preteky turistickej zdatnosti sú súťaže jednotlivcov v rôznych druhoch turistických činností ako orientácia a práca s mapou, pochod podľa azimutu, viazanie uzlov, prekonávanie tokov po lanovej lavičke, orientačný beh, hod loptičkou na cieľ, turistické a topografické značky, poznávanie rastlín, drevín a miest .Súťaže sa rozdeľujú na postupové od oblastných cez okresné a krajské kolá po
majstrovstvá Slovenska, umiestnení pretekári môžu postúpiť až na medzinárodné preteky striedavo konané na Slovensku a v Česku.Na všetkých dosahuje mimoriadne úspechy – vychovala už niekoľko pretekárov s víťazstvami na všetkých postoch.

TRÉNERKA ROKA 2016 - JANA IVANOVÁ
TRÉNERKA ROKA 2016 – JANA IVANOVÁ

MLÁDEŽNÍCKY KOLEKTÍV ROKA 2016 – A družstvo juniorov – Extraliga stolný tenis
5. miesto. Družstvo je zložené z mladých hráčov a ako jediný oddiel iba s vlastnými odchovancami každoročne bojuje o najvyššie extraligové priečky.Členovia družstvá sú vo svojom kadetsko-juniorskom veku taktiež platnými hráčmi družstiev dospelých, sú víťazom Slovenského pohára, viacnásobnými majstrami Slovenska a viacnásobnými medailistami majstrovstiev Slovenska v kategórii mladších žiakov, viacnásobnými medailistami Slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v kategórii starších žiakov a dorastencov. Štartujú na nadnárodných majstrovských podujatiach vo farbách Námestova a reprezentačných farbách Slovenskej republiky.

MLÁDEŽNÍCKY KOLEKTÍV ROKA 2016 -A_družstvo juniorov – Extraliga stolný tenis
MLÁDEŽNÍCKY KOLEKTÍV ROKA 2016 -A_družstvo juniorov – Extraliga stolný tenis

KOLEKTÍV ROKA 2016 – A MUŽSTVO MŠK
Suverénne najsilnejší dospelý kolektív. Ich tím je zložení takmer výhradne z domácich odchovancov, čo je na úrovni 3. ligy stred, ktorú hrajú výborný výsledok. Po skončení jesennej časti aktuálnej sezóny, patrí zverencom Ivana Rusnáka, sympatická 5. priečka.

KOLEKTÍV ROKA 2016 - A MUŽSTVO MŠK
KOLEKTÍV ROKA 2016 – A MUŽSTVO MŠK

 

ŠPORTOVEC ROKA 2016 – ABSOLÚTNY VÍŤAZ – FILIP BANÍK
( 24.r., Námestovo, BMX bicykel )Napriek operácii nohy sa počas r. 2016 zúčastnil troch významných BMX súťaží a už po 4-krát obhájil titul MAJSTRA SKOVENSKA!
1. miesto SuranydirtjampPooljam – Majster slovenska v Dirtjumpingu 2016 ,
4. miesto Majstrovstva SVK v Parku Suranyindoor Park (2. najlepší Slovák pretože 2.a 3. miesto si odniesli jazdci Českej Republiky )
10. miesto Brno Sportlife Mercedes Benz – Majstrovstva Českej Republiky v U-Rampe

ŠPORTOVEC ROKA 2016- ABSOLÚTNY VÍŤAZ -FILIP BANÍK
ŠPORTOVEC ROKA 2016- ABSOLÚTNY VÍŤAZ -FILIP BANÍK

 

CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTE – p. ĽUDMILA LUCHAVOVÁ
(Rekreačná Telesná Výchovaa Šport) – Podpísala sa pod všetky skladby ktoré ženy nacvičili, tak v minulosti, ako aj v súčasnosti. Ženy pod jej autorským a cvičiteľským vedením získali najvyššie ocenenia na celoslovenských súťažiach. Aj v posledných rokoch pripravila a nacvičila skladby s ktorými sa ženy prezentovali na rôznych akciách v našom meste a predviedli tak ľuďom, že aj vo vyššom veku sa dá aktívne cvičiť.

CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTE – p. HELENA HRUBJAKOVÁ
(Rekreačná Telesná Výchovaa Šport) – bola a je celé roky neodmysliteľnou súčasťou všetkých cvičení a hlavne organizovaní aktivít oddielu mimo telocvične. Bez jej práce by zrejme nikdy nevznikli všetky tie skvelé výlety, oslavy, posedenia a ostatné akcie ktoré s láskou organizovala pre ženy a ich rodinných príslušníkov. Viac ako tridsať rokov bola vzorným predsedom a hospodárom oddielu RTVŠ. Za ich dlhodobú prácu a prínos k športu im patrí naše úprimné poďakovanie a uznanie !

Autor článku: MARIÁN KASAN  a  FOTO: Michal Glonek

Pridaj komentár