Gorazdovo výtvarné Námestovo

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO
XXVIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
Vyhlasovateľ:
Dom kultúry v Námestove
Všetky informácie a propozícii nájdete na www.dkno.sk
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o
národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických
poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného
sebavedomia, s vedomím, že nie je podstatné len poznať históriu, ale je potrebné aj konštruktívne
s ňou narábať a poučiť sa z nej.

Trvanie súťaže:
Termín vyhlásenia súťaže: 21.3.2024
Uzávierka zasielania prác: 5.6.2024
Termín výstavy: 20. jún – 31. august 2024
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 20. júna 2024 v Dome kultúry
v Námestove o 9:00 (prípadne 9:30). Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým
programom a tvorivými dielňami detí na zvolenú tému.
Adresa na zaslanie prác:
Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
Obálku prosím označte nápisom: Gorazdovo výtvarné Námestovo 2024 (GVN 2024)
Alebo elektronicky: office@dkno.sk (len počítačová grafika)

Témy:
1. Osobnosti Veľkej Moravy
2. Ilustrácia literárnych diel od slovenských autorov (rozprávka, povesť, báseň, …)
3. Slovensko mojimi očami
Podmienky súťaže a kategórie:
a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 4 do 19 rokov, ktorý je
žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu materskej, základnej alebo strednej školy,
gymnázia, základnej umeleckej školy, špeciálnej školy, výtvarného krúžku, prípadne je
samostatne tvoriacim autorom.
b) Kategórie:
I. materské školy
II. 0. – 4. ročník ZŠ
III. 5. – 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia
IV. základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
V. základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
VI. stredné školy, 5. – 8. ročník osemročného gymnázia
VII. špeciálne školy