Domov / Aktuality / NA PLENÁRNOM RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ V NÁMESTOVE AJ O NIKOTÍNOVÝCH VRECÚŠKACH

NA PLENÁRNOM RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ V NÁMESTOVE AJ O NIKOTÍNOVÝCH VRECÚŠKACH

Pozvať sociálnu kurátorku detí z ÚPSVR na septembrové plenárne rodičovské združenie sa rozhodla jedna zo základných škôl v Námestove. Rodičia získali užitočné informácie o riešení záškoláctva; o kyberšikane, ktorú definuje od 1.7.2020 trestný zákon; aj o tom, že podľa zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov sa deti do 15 rokov nesmú zdržiavať po 21.00 hodine bez dozoru svojich rodičov na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (terasy, kluby, pohostinstvá, supermarkety).

Sociálna kurátorka priniesla so sebou krabičku s nikotínovými vrecúškami a e-cigaretu, ktorú začínajú brať do rúk už žiaci základných škôl. Nikotínové vrecúško vyzerá ako malá zabalená žuvačka, e- cigareta vyzerá ako pero alebo USB kľúč. Problémom je, že obsahujú vysoko návykový nikotín (klasická cigareta má pre porovnanie od 1,1 do 2,2 miligramov nikotínu, v nikotínových vreckách môžeme hovoriť až o päťnásobnej dávke nikotínu). Ide o kombináciu jahôd, vanilky, sladkých cukroviniek, čo môže byť ešte lákavejšie pre neplnoleté osoby. Ak nikotínové vrecúško žiak použije počas vyučovania, učiteľ nemá šancu zistiť, že žiak má v ústach drogu. Nikotínové vrecúško sa vloží pod ďasno hornej alebo dolnej pery a látka sa uvoľňuje do organizmu. Nikotín ako stimulant pôsobí síce relaxačne, no po vyprchaní sa dostaví opačný efekt. Sociálna kurátorka vyzýva rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tejto téme a viedli s deťmi otvorenú diskusiu o drogovej oblasti a jej experimentovaní. Tento tovar je ľahko dostupný v kamenných predajniach v meste Námestovo.

ZDROJ: ÚPSVR Námestovo, koordinátorka ochrany detí pred násilím