Výsledky Kráľ Magurky 2023

Tohtoročných cyklistických pretekov do vrchu Kráľ Magurky sa zúčastnilo 75 pretekárov. Kráľom Magurky sa stal Tomáš Čierňava z Novej Bystrice s časom 14 min.a 58s.

Talenty dievčatá 200m

 1. Lucia Rentková, Vavrečka 2019 0:48
 2. Alžbeta Plaštiaková, Bobrov 2019 0:55
 3. Lilien Furinová, Or.Polhora 2019 1:19
 4. Glévia Vojtechovská, Vavrečka 2020 1:23

Talenty chlapci 200m

 1. Kryštof Trabalka, Vavrečka 2018 0:32
 2. Jakub Jagnešák, Vavrečka 2018 0:38
 3. Juraj Voška, Vavrečka 2019 0:47
 4. Peter Lajčiak, Vavrečka 2018 0:55
 5. Martin Belvončík, Vasiľov 2019 1:06
 6. Jakub Hrkeľ, Námestovo 2020 1:26
 7. Tobiáš Graňák, Námestovo 2020 2:15
 8. Filip Tibor, Trstená 2021 2:39

Najmladší žiaci dievčatá 800m

 1. Zuzana Vošková, Vavrečka 2015 4:00
 2. Andrea Lajčiaková, Vavrečka 2015 4:46
 3. Olívia Hrkľová, Námestovo 2015 5:15
 4. Alžbeta Vošková, Vavrečka 2016 5:25
 5. Simona Majdová, Vavrečka 2015 5:31
 6. Eliška Šnapková, Vavrečka 2015 5:36
 7. Stela Čajková, Or. Jasenica 2017 5:48

Najmladší žiaci chlapci 800m

 1. Zachej Vojtechovský, Vavrečka 2015 3:08
 2. Teodor Chajdiak Vavrečka 2017 3:31
 3. Ľubomír Žatkuliak, Lokca 2015 3:41
 4. Gabriel Bugan, Lipt.Matiašovce 2016 3:50
 5. Gregor Vojtechovký, Vavrečka 2017 3:58
 6. Timon Furin Or. Polhora 2015 4:28
 7. Michal Šnapko Vavrečka 2017 4:29
 8. Krištof Graňák Námestovo 2017 5:06
 9. Lukáš Rentka Vavrečka 2017 5:15
 10. Dávid Mikuška Námestovo 2017 5:59
 11. Damián Čajka Or. Jasenica 2016 10:25

Mladší žiaci chlapci 2200m

 1. Jakub Mikuška, Námestovo 2012 9:19
 2. Peter Srnčík, Vavrečka 2012 9:33
 3. Viktor Chajdiak, Vavrečka 2012 9:52
 4. Tomáš Matis, Námestovo 2012 11:25
 5. Tomáš Mikuška, Námestovo 2014 11:34
 6. Richard Rentka, Vavrečka 2012 11:37
 7. Eliáš Vojtechovský, Vavrečka 2012 12:04
 8. Matúš Holienčík, Vavrečka 2012 13:39
 9. Adam Lackovič, Trstená 2013 14:38

Starší žiaci dievčatá 2200m

 1. Klaudia Sitáriková, Lipt.Mikuláš 2011 10:34
 2. Nela Vošková, Námestovo 2011 13:19

Starší žiaci chlapci 2200m

 1. Jakub Hnojčík Námestovo 2011 7:15
 2. Matúš Voška Námestovo 2009 8:57
 3. Matúš Jančiga Vavrečka 2010 10:59
 4. Radoslav Janeček Námestovo 2009 11:52
 5. Dávid Žatkuliak Lokca 2010 11:59
  6 Peter Floriančič Námestovo 2009 14:37

Dorastenky 5500m

 1. Zuzana Gereková Námestovo 2008 35:36

Dorastenci 5500m

 1. Tomáš Hurák, Lokca 2006 21:20
 2. Peter Piták, Námestovo 2008 22:23
 3. Šimon Voška, Námestovo 2007 27:19

Ženy 1, 5500m

 1. Michaela Graňáková, Námestovo 1992 26:52
 2. Alexandra Jadroňová, Ťapešovo 2004 36:24

Muži 1, 5500m

 1. Tomáš Čierňava Nová Bystrica 1991 14:58
 2. Juraj Večerek Zákamenné 1984 17:34
 3. Michal Kajan Nižná 1995 17:44
 4. Milan Buckulčík Vavrečka 1992 19:12
 5. Adam Kapitán Or.Podzámok 1999 21:08
 6. Lukáš Plašiak Bobrov 1990 35:37

Ženy 2, 5500m

 1. Anna Huráková Lokca 1974 25:02

Muži 2, 5500m

 1. Marián Stopiak Or. Veselé 1979 17:46
 2. Marián Trančo Dolný Kubín 1977 19:35
 3. Slavomír Praj Vavrečka 1974 19:36
 4. Stanislav Ondrik Trstená 1975 20:23
 5. Marián Chajdiak Vavrečka 1980 21:33
 6. Marek Pjenčák Námestovo 1981 23:15
 7. Ferdinand Bolibruch Námestovo 1974 25:08

Seniorky, 5500m

 1. Mária Sitáriková Breza 1968 26:47

Seniori 5500m

 1. Daniel Vorčák Or.Polhora 1973 16:46
 2. Peter Garek Liesek 1970 17:54
 3. Ján Kršák Vasiľov 1970 18:27
 4. Juraj Hurák Lokca 1971 19:06
 5. Róbert Hodál Námestovo 1968 21:17
 6. Miloš Štepita Námestovo 1962 28:28
 7. Milan Lackovič Krásna Hôrka 1954 38:17