Rekonštrukcia mestskej knižnice

Počas prázdnin sme pristúpili k 2. fáze rekonštrukcie knižnice s názvom Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice – II. etapa. Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia (42 000 €) a z mestského rozpočtu (15 000 € na spolufinancovanie). V tejto fáze sa nám podarilo opraviť omietky v celej knižnici, vymeniť nábytok v častiach beletria, náučná literatúra, detské oddelenie, čitáreň a internetová študovňa. Súčasťou druhej etapy bola aj výmena kresiel a repasovanie stolíkov. Vo viacerých častiach knižnice sa položil nový koberec. Zároveň sa demontovali staré vykurovacie telesá a nahradili sa novými.

Prvá fáza modernizácie mestskej knižnice prebiehala už od roku 2019 – Dom kultúry v Námestove sa vtedy zapojil do výzvy Komplexná infraštruktúra knižníc, ktorú vyhlásil Fond na podporu umenia s cieľom podporiť estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia knižníc pre zvýšenie komfortu používateľov rôznych vekových kategórií. V tejto fáze sa podarilo získať 60 000 € z FPU, o spolufinancovanie (10 000 €) sa aj napriek veľmi zlej finančnej situácii postaral Dom kultúry v Námestove. V tejto etape sa podarilo vymeniť stropný podhľad, zriadilo sa auditórium, pribudlo premietacie plátno, ozvučenie, vymenilo sa nábytkové vybavenie časti pre deti a mládež a zázemie pre zamestnancov. Zároveň sa v knižnici vymenila elektroinštalácia a vzduchotechnika. Výmenu vzduchotechniky financovalo mesto Námestovo. Samotná realizácia projektu prebiehala v roku 2020.

Celkovou rekonštrukciou získala knižnica nový moderný dizajn. Vďaka nej vznikla možnosť lepšie využívať priestory knižnice aj na iné podujatia – besedy, diskusie, premietania a hranie divadiel. O lukratívnosti a flexibilite tohto priestoru svedčí fakt, že sme tu už hostili divadelné predstavenia miestnych ZUŠiek, performancie v rámci festivalov Tanečno či Slanický ostrov divadla.

ZDROJ: Noviny Námestovčan