Orava v poklese obyvateľov v mestách kopíruje Slovensko

Celoslovenský trend odlivu obyvateľstva z miest na vidiek sa dlhodobo odráža aj na počte obyvateľov v oravských mestách a obciach. Za ostatné desaťročie vo všetkých oravských mestách počet obyvateľov systematicky klesá (viď tabuľka). Najmarkantnejšie sa to prejavuje v Dolnom Kubíne, kde sa v priebehu 10 rokov počet obyvateľov znížil o 1151, nasleduje Tvrdošín (-315 obyvateľov), Námestovo(-261 obyvateľov) a Trstená (-215 obvyvateľov). Aj v prepočte úbytku obyvateľov na celkový počet obyvateľov je uvedené poradie miest rovnaké. Presne opačná situácia ako v oravských mestách, je v oravských obciach. Početo byvateľov obcí, a nielen tých ležiacich blízko Námestova, prakticky bez akýchkoľvek výkyvov systematicky rastie (viď tabuľka č. 1). Kde hľadať dôvody?

Počet narodených je dlhodobo vyšší, než počet zomrelých (Námestovo), počet obyvateľov by teda na základe tohto ukazovateľa mal v našom meste rásť. Problémom je však v Námestove už od roku 2000 prejavujúce sa migračné saldo, čiže viac ľudí sa odsťahuje ako prisťahuje a tí sú jedným, markantným dôvodom znižovania počtu obyvateľov. Z celoslovenského hľadiska je dôvodom migrácie obyvateľstva túžba rodín po vlastnom dome, ktorý je v mestách finančne nedostupný. Možno povedať, že to je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo na hornej Orave ľudia odchádzajú z miest na dediny. Dostupnosť stavebných pozemkov, a nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska ich pripravenosti, láka ľudí odchádzať do okolitých obcí. V Námestove, po dokončení pozemkových úprav, by sa mal vytvoriť predpoklad pre vznik dostatočného počtu pozemkov na to, aby populačná krivka nadobudla stúpajúcu tendenciu.

Pozemkové úpravy by mali byť skončené v roku 2022. V meste sú spustené zatiaľ 2 lokality na individuálnu bytovú výstavbu a to Vojenské a Brehy, čo sa týka tretej lokality Čerchle, tak tá je takisto v pláne. Po ich dokončení by malo byť v meste k dispozícii približne 600 až 800 pozemkov na výstavbu.

Ozývajú sa aj hlasy, že Námestovo má v skutočnosti vyšší počet obyvateľov, než ten oficiálny, ale mnohí občania bývajúci v Námestove nie sú prihlásení na trvalý pobyt v meste, hoci tu reálne bývajú. Je zaujímavé, kým Slovensko odchádza z miest na vidiek, v štátoch Európy je trend, aspoň na začiatku posledného desaťročia, opačný. V priemyselných regiónoch populácia obyvateľstva stúpa, v menej rozvinutých, naopak, klesá. Každopádne, štatistické čísla vývoja obyvateľov v Námestove i na Orave by si žiadali hlbšiu analýzu, tá bude určite zaujímavá najmä po aktuálnom sčítaní obyvateľov, na ktoré vás, vážení spoluobčania, tiež vyzývame.


AUTOR: Ing. Peter KOLADA, ZDROJ: Námestovčan č. 1 (vydanie 26.2.2021)