Nábrežie smeruje k modernizácii

Pre ďalšiu etapu rozvoja nášho klenotu zmodernizujeme plochy na účel podpory telesnej kultúry, športu a oddychu, pribudne novodobý mobiliár a obnovíme detské ihrisko, aby bolo pre naše ratolesti bezpečné a neobyčajné. Nezabúdame ani na našich seniorov, pre ktorých pripravujeme petangové ihrisko. Naše kroky preto smerujú k získaniu finančných prostriedkov z fondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavilo výzvy na poskytnutie dotácii, my sme sa zapojili do výzvy č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity, kde rezort vyčlenil viac ako 9 000 000 €. Prostredníctvom tejto výzvy plánujeme riešiť modernizáciu nábrežia v časti športovísk (volejbalové ihrisko, skatepark). Naším predkladaným projektom je Modernizácia oddychovej zóny na nábreží, kde budeme žiadať o dotáciu vo výške približne 350 000 eur. Veríme, že projekt bude úspešný a už v lete sa vrhneme na realizáciu. Tým sa pomaly približujeme k vízii riešeného územia a jeho zatraktívnenia.

Riešené územie modernizácie Nábrežia je vyznačené červenou farbou.

AUTOR: Katarína RUSNÁKOVÁ referentka pre projektové riadenie

ZDROJ: Noviny Námestovčan