LEKTORI Z NITRY HOVORILI V NÁMESTOVE O DROGÁCH U DETÍ 12+

Pervitín (amfetamín, piko), LSD (trip, malé farebné známky), extáza (koleso, pilulka šťastia,
diskotéková droga), marihuána (šiška), nikotínové sáčky, žuvací tabak, hríbiky, vodná fajka, alkohol,
energetické nápoje PRIME, atď. – o týchto a mnohých ďalších drogách sa hovorilo na odbornom
seminári v  utorok 09.04.2024 v Mestskej knižnici Námestovo. Súčasťou boli aj praktické ukážky.
Lektormi seminára boli Mgr. Pavol Ščasný a Mgr. Mária Ösziová zo Združenia STORM. Organizácia
pôsobí 20 rokov v oblasti prevencie rôznych sociálno-rizikových javov nielen v školách a vzdelávacích
inštitúciách.


MNOHÉ DETI NA ORAVE O DROGÁCH VEDIA A DOKÁŽU ICH ZOHNAŤ
Veľký problém je práve v tom, že deti nepoznajú obsah drogy, nepoznajú zdroj, ani nežiadúce účinky
drogy. U dospelých sa naopak potvrdilo, že dospelí nepoznajú súčasný drogový trh, ani slengové
pomenovania návykových látok.
Odborníci vyvrátili mnohé mýty o drogách, napr. keď potvrdili, že „je klamstvom šíriť informáciu, že
pravidelné užívanie akejkoľvek návykovej látky v malom množstve je zdraviu prospešné. To je lož,
či ide o kofeín, nikotín, alkohol, pervitín, marihuanu, atď.“.
Podľa odborníka z Nitry, Mgr. Ščasného, na to, či dieťa siahne po droge, vplývajú 3 dôležité faktory
(trojuholník):

Lektori hovorili o výskyte nelegálnych drog z pohľadu lokalít Slovenska. Na hornej Orave sa už
dlhodobo darí distribúcií a užívaniu amfetamínu – pervitínu. Ale samozrejme aj ďalším látkovým
drogám ako marihuana, CBD, Emko (extáza), kratón, halucinogény, LSD atď.


JE ROZDIEL MEDZI EXPERIMENTOVANÍM A PRAVIDELNÝM UŽÍVANÍM DROG U DETÍ
Mnohé deti (podobne ako niektorí dospelí v ich veku) skúšajú experimentovať. To je v zásade celkom
prirodzené. Napokon jeden experiment u dieťaťa, vlastná skúsenosť dieťaťa s nepríjemným
výsledkom môže byť prospešná – ak je dieťaťu na zvracanie, ak si nič nepamätá – dieťa sa z toho
môže na dlhú dobu, možno navždy poučiť. Zásadna je však pri tejto skúsenosti jedna podmienka – či
má dieťa vo chvíli užitia nejakej návykovej látky blízko seba zodpovedného priateľa, spolužiaka, ktorý
ho ochráni pred ďalším nebezpečenstvom, či ublížením na zdraví alebo ohrozením na živote.

TESTY NA DROGY
Podľa lektorov, testy na drogy zisťované z moču dostupné v lekárňach nie sú celkom spoľahlivé, viac
je možné zistiť z odberu krvi u obvodného lekára, tiež podľa rôznych príznakoch – zmena správania,
návykov, farby kože, zápachu z úst, zakrvavené bielko, rozšírené/zúžené zrenice, tras tela,
nepokojnosť, atď. V prvom rade sa však odporúča získať si dôveru dieťaťa a otvorene sa s dieťaťom
pozhovárať o téme drog, vyvarovať sa výčitkám a obviňovaniu. Ak sa užívanie návykovej látky potvrdí
a ide o neplnoleté dieťa, odporúča sa vyhľadať pomoc – napr. praktický lekár, psychológ, sociálny
kurátor z ÚPSVR Námestovo (Mgr. Antónia Zabeľová), atď.


KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ NIEČO V PREVENCII UROBIŤ – RODIČ, ŠKOLY, POLÍCIA, SAMOSPRÁVA
„Nemám jeden recept na prevenciu pred užívaním návykových látok, návykové látky tu boli, sú aj
budú“, spomenul lektor Mgr. Pavol Ščasný, „každý z nás musí niečo pre ochranu detí pred drogami
urobiť, oddialiť kontakt človeka s drogou“. Odborník odporúčal neprizerať sa, keď máme podozrenie
z dlhodobého zneužívania návykových látok u detí, keď sú verejne porušované právne predpisy.
„Mám osobnú skúsenosť, ak sa zapojili viacerí ľudia a inštitúcie (polície, škola, pediatri…) do nejakej
témy, ktorá ohrozovala rizikovú skupinu, napr. deti, pomohlo to veci samej a dieťaťu najviac“. Ak
niektorý subjekt nespolupracuje, dlhodobo zakrýva problémy, dieťa končí v reedukačných
zariadeniach, čo je na škodu veci.
Preventívny význam tu mali v minulosti psovodi (polícia so špeciálne vycvičenými psami), ktorí bežne
navštevovali základné a stredné školy (pamätáme si to mnohí). Dnes sa táto kontrola polície
pozastavila, dôvody nepoznáme.

V neposlednom rade hovorme deťom o prirodzenom hopamíne, endorfínoch, serotoníne, oxytocíne
v podobne fyzickej aktivity, hudby, meditácie, budovania priateľstiev, športu, masáže a nezabúdajme
na ľudské objatie, prijatie – aj tým môžeme predísť tomu, aby deti siahali po umelo vytvorených
návykových stimulačných a halucinogénných látkach.


INŠTITÚCIE Z ORAVY PREJAVILI O SEMINÁR ZÁUJEM
Seminára sa zúčastnili zástupcovia štátnych aj cirkevných ZŠ a SŠ z okresu Námestovo a Tvrdošín
(Námestovo, Zakamenné, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Slanická Osada, Tvrdošín, Rabča,
Trstená, Hladovka, Zuberec, Lokca, Rabčice), zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, zamestnanci Centra poradenstva a prevencie Tvrdošín, Školského úradu Tvrdošín
aj Dekanátu Trstená.
Poďakovanie patrí Domu Kultúry Námestovo za poskytnutie pekných priestorov a zástupcom
inštitúcií za účasť a záujem vzdelávať sa v tejto pálčivej téme.
Stretnutie zrealizovala koordinátorka ochrany detí pred násilím za územný obvod Námestovo, Mgr.
Eva Murínová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Spracovateľ článku: Mgr. Eva Murínová