Budúcnosť Domu kultúry Námestovo

Nedávno sme mali v našom dome kultúry delegáciu zo Žiliny. Chýry o Námestove ako o mimoriadne kultúrnom meste sa rýchlo šíria a presahujú náš región, a preto k nám zavítal viceprimátor Žiliny spoločne s vedúcim odboru kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, manažérkou na referáte kultúry a riaditeľkou Mestskej knižnice Žilina. Prišli sa k nám poradiť, ako robiť kultúru pre ľudí. Krajské mesto s viac než 80 tisíc obyvateľmi sa prišlo inšpirovať k nám do Námestova – okresného mesta s necelými 8 tisíc obyvateľmi a jedinou kultúrnou inštitúciou. Nemáme múzeá, galérie, kultúrne centrá či iné regionálne inštitúcie zriaďované krajom, štátom, či tretím sektorom, a predsa máme kultúru i umenie na úrovni, ktorou sa inšpirujú i veľké mestá!

Ďalšiemu rozvoju bránia ALE

Hoci sa všetky naše podujatia tešia vysokej návštevnosti, uvedomuje si, že veci sa dajú robiť ešte lepšie i kvalitnejšie. Vieme ako na to, no všetko má svoje ALE. Narážame na personálnu, priestorovú a finančnú poddimenzovanosť. Nariekanie nám nie je vlastné, skôr sa pokúsime v jednoduchosti opísať, ako by sme mohli smerovať k zdolaniu týchto výziev. Aká je teda budúcnosť jediného kultúrneho stánku v našom meste i regióne hornej Oravy? Je načase zamyslieť sa v prvom rade nad budovou DK NO, ktorá sa začala stavať v sedemdesiatych rokoch, do užívania bola daná v roku 1983. Má 40 rokov a svojím vekom je značne poznačená, čo dennodenne pociťujeme na prevádzke – fasáda pokrytá jednosklenými tabuľami, cez ktoré uniká teplo bez možnosti regulácie, zatekajúca strecha, požiarny systém vysielajúci denne (našťastie) plané požiarne poplachy, zastaraná elektrická sieť, padajúca omietka v exteriéri i interiéri. Budova má veľký investičný dlh a je predurčená na generálnu opravu – rekonštrukcia, ktorá sa deje raz za 40 – 50 rokov, musí v prvom rade vyriešiť havarijný stav, ALE je potrebné zamerať sa aj na prevádzkové nároky domu kultúry. Mali by sme myslieť na to, že pri návštevnosti desiatok tisíc návštevníkov ročne si nemajú diváci kam zložiť kabáty či drobnú batožinu. Okolo roku 2000 sa značná časť priestorov DK NO prenajala na komerčné účely nesúvisiace s kultúrou a tento stav trvá až dodnes. Okrem šatne sme vtedy prišli aj o buffet/kaviareň, ktorý poskytoval drobné občerstvenie pre návštevníkov kina, čo nie je len pridaná hodnota pre návštevníkov, ale aj významný zdroj príjmu do rozpočtu našej inštitúcie. Nemáme ani reprezentatívne výstavné priestory – od roku 2021 u nás nepretržite vystavujú renomovaní lokálni umelci i tvorcovia z celého Slovenska. Pri stavbe v 70. rokoch sa nezrealizovala navrhovaná časť tzv. malej spoločenskej sály, kde by mali priestor komornejšie produkcie či spoločenské podujatia (oslavy, svadby…) a takýto priestor nám dnes mimoriadne chýba. Kultúrna i občianska komunita je v Námestove mimoriadne vitálna – záujemcovia sa hlásia o možnosť prezentovať sa a naše priestorové kapacity jednoducho nepostačujú.

Vizualizácia DK NO, pohľad z Hviezdoslavovho námestia. Zdroj: 2021architekti
Vizualizácia Domu Kultúry Námestovo, pohľad z Hviezdoslavovho námestia. Zdroj: 2021architekti

Kvalitná štúdia na stole

Disponujeme kvalitnou štúdiou rekonštrukcie domu kultúry, ktorá rieši veľkú časť menovaných problémov a potrieb. Štúdiou navrhované priestory majú slúžiť na kultúrne aktivity, ale myslia i na plochy na komerčný prenájom, aby sme o príjmy z dlhodobého nájmu neprišli. Na stole sú aj možnosti nezávislého kultúrneho centra, ktoré by prinášalo bohatú umeleckú ponuku a nové možnosti mimorozpočtového financovania, ktoré by šetrili peniaze z mestskej pokladnice.

Len zasanovať a zatepliť nestačí

Dom kultúry je v životnej forme – je to inštitúcia, ktorá 7 dní v týždni tepe životom. Nie je to ospalý kulturák, ktorý párkrát do mesiaca privíta zopár návštevníkov. Preto musíme myslieť na to, že budovu nestačí zasanovať a zatepliť, ALE postupovať tak, aby sa táto inštitúcia mohla ďalej rozvíjať a napredovať! Nie je len otázka estetiky, že jediná mestská budova na námestí je ošarpaná a niektoré okná držia pokope iba veľkoplošné nálepky, kde pleseň a opadajúcu omietku zakrývajú bannery… Ide aj o neustále sa zvyšujúce náklady na energie, ktoré pohlcujú veľkú časť nášho rozpočtu, a to na úkor kultúrnych aktivít. V neposlednom rade sú namieste aj očakávania a požiadavky návštevníkov, ktorí si vyžadujú moderné služby na úrovni 21. storočia. V tejto súvislosti vítame aktivitu mesta, ktorá smeruje k zníženiu energetickej náročnosti budovy domu kultúry, ale dávame do pozornosti tento zjednodušený sumár našich prevádzkových potrieb, ktoré by kultúru v našom meste posunuli o ďalšie úrovne vyššie. My sme pripravení, diváci sú v očakávaní, a preto veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť pri rekonštrukcii nášho – vášho domu kultúry čo najhodnotnejší výsledok.

Vizualizácia Domu Kultúry Námestovo, pohľad na prístavbu novej sály. Zdroj: 2021architekti

Autor: Daniela KUBÍKOVÁ riaditeľka DK NO, ZDROJ: Noviny Námestovčan