Domov / Aktuality / Zápis do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda

Zápis do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda

Zápis do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Námestove sa uskutoční v termíne 4. – 5. apríla 2018, v stredu a vo štvrtok v čase od 14. hod. – 17. hod. Žiaci predškolského veku spolu so svojimi rodičmi prídu k nám do školy a pre budúcich prváčikov budeme mať pripravené pestré aktivity, ktorými si chceme overiť ich školskú zdatnosť. Počas celého zápisu skúšajúcich žiačikov budú sprevádzať pani učiteľky, ktoré im budú pomáhať prekonať strach a povzbudzovať ich pri plnení úloh. Za zvládnutie jednotlivých úloh si žiaci odnesú zaujímavé darčeky. Naša škola ponúka: Kvalitné primárne a nižšie stredné vzdelanie spojené s výchovou v duchu kresťanských hodnôt, veľmi dobré výsledky v testovaniach, súťažiach Atmosféru prijatia, spolupráce a úcty, duchovné aktivity a veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi. Zameranie na vyučovanie cudzích jazykov, školské ihrisko s umelou trávou, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, projekty cezhraničnej spolupráce, bohatú krúžkovú činnosť, športové, záujmové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, návštevu operných a muzikálových predstavení, exkurzie, tvorivé dielne, misijný jarmok, súťaže, výchovné koncerty, filmové a divadelné predstavenia, výstavy, a iné. Na každého prváčika sa veľmi tešíme!

ZDROJ: Noviny Námestvčan, Autor: CZŠ sv. Gorazda