Domov / Aktuality / Výberové konanie na funkciu vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Námestove

Výberové konanie na funkciu vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Námestove

Primátor Mesta Námestovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Námestove.

Zamestnávateľ: Mesto Námestovo

Funkcia: vedúci správneho oddelenia Mestského úradu v Námestove

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, Prax v oblasti verejnej správy a v riadení výhodou, Znalosť cudzích jazykov a problematiky samosprávy výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

– osobné údaje uchádzača,

– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

– údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

– profesijný životopis,

Dátum a miesto podania žiadosti: Mestský úrad Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo, v termíne do 20. 10. 2017.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. 1. 2018