Domov / Aktuality / Vodné dielo Orava pri úplnom vypustení nádrže v roku 1990

Vodné dielo Orava pri úplnom vypustení nádrže v roku 1990

Komplexná revízia vodného diela Orava pri úplnom vypustení nádrže sa uskutočnila 1. apríla až 30. septembra 1990.
Oravská priehrada zmenila životy Oravčanov. Z piatich osád odišlo 3 200 obyvateľov. Prvým občanom ktorí museli opustiť svoj domov štát v trnavskej Kopánke postavil domy.  Ulicu, kde stáli, pomenovali Ústianskou, po zatopenej dedine. Ďalšie postavili aj v Novom Ústí pri Oravskej priehrade. Tých posledných štát vyplatil. Pritom ich zasiahla menová reforma, keď hodnota koruny výrazne klesla. „Kúpili sme dom v Trnave a odrazu nám chýbala polovica peňazí,“ spomína Rozália Šipkovská (74), ktorá Slanicu opustila ako štrnásťročná. Oravčania sa často sťahovali, až keď im voda zaliala dvor. Anna Murínová (79) stihla v drevenej chalúpke ešte porodiť prvorodenú dcéru Magdalénku. Po posledného Slaničana s ôsmimi deťmi a manželkou museli prísť loďkou v roku 1954. O pár dní osady úplne zaliala voda.

Na archívnej snímke pohľad na nové domy, ktoré sa vybudovali počas stavby Oravskej priehrady 27. júla 1950. Foto: TASR/Koloman Cích

Na pamiatku ostal kostol
Nad hladinou Oravskej priehrady ostalo návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri kostola je od roku 1973 expozícia zbierok Oravskej galérie. V jeho okolí je aj pár starších hrobov.

Pri návrate

37 rokov po zatopení starého Ústia sa zišli Úsťania 14. a 15. júla 1990 z príležitosti vypustenia Oravskej priehrady na prvé stretnutie v Trstenej. Prišli z Trnavy, Hlohovca, Leopoldova, Alekšiniec, Veľkého Krtíša, Tvrdošína, Námestova a z ostatných krajov Slovenska. Do osád sa mohli vrátiť roku 1990, keď priehradu vypustili kvôli revízii vodného diela. Na dne našli len torzá domov. Odvtedy sa obyvatelia slanickej osady pravidelne stretávajú. „Keď sa plavíme na ostrov do kostola, predstavujeme si, kde sme mali dom. Nám pod tou vodou ostalo srdce,“ vzdychne Aurélia Vykydalová. Vyvrcholením stretnutia bola návšteva rodnej hrudy na dne Oravskej priehrady. Po popukanom nánose išli opatrne a cestou tipovali, kde stál kostol, škola, fara.  Odtiaľ pozerali na osamelé betónové stĺpy na druhej strane i okolo a odhadovali ich niekdajších majiteľov.

 

Pod vodou priehrady ostali obce Slanica, Osada, Hámre, Ľavkovo a Ústie, ale aj aj časť Námestova, preto nie je v meste historické centrum. Oravská priehrada je rozlohou najväčšia na Slovensku. Má 35 km2, objem vody 350 miliónov m3, priemerná hĺbka je 15 metrov. Okrem využívania hydroenergetického potenciálu je účelom Oravskej priehrady hlavne ochrana pred povodňami, zlepšovanie prietokov pod vyrovnávacou nádržou v Tvrdošíne a samozrejme aj rekreačné využitie v oravskej prírode. V súčasnosti je vodné dielo vtáčím rajom a kotlina je zaradená do siete NATURA 2000. V roku 1990 pri úplnom vypustení vody sa realizovali prevažne opravy a údržba tých častí, ktoré sú počas prevádzky zaplavené (dnové výpuste, dotesnenie injekčnej clony, prívodné potrubie k vodnej elektrárni, dotesnenie dilatačných špár, odstránenie nánosov pred vtokmi).

Budova betonárky a jej torzo v roku 1990.

FOTO: Archív Mariána Kollára + www.slanica.wbl.sk