Domov / Aktuality / V komisii aj odborná pomoc finančného sektora

V komisii aj odborná pomoc finančného sektora

Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie, ktorá mala svoje úvodné rokovanie 19. februára, bude pracovať v zložení: predseda Ing. Štefan Uhliarik, za poslancov MsZ Ing. Peter Kolada, Marián Grigeľ, Ing. Juraj Kurtulík, za občanov mesta sú v komisii Ing. Michal Bedrich, Ing. Martin Paholek, Mgr. Emília Nováková, Bc. Matej Janotík, Ing. Martin Slovík a Mgr. Slavomír Špitál.
Som rád, že v komisii sú občania, ktorí majú bohaté pracovné skúsenosti vo finančnom sektore a verím, že ich dokážu správnym spôsobom odovzdať pre prácu v komisií a tým odborne pomôcť poslancom MsZ. Úlohou komisie bude predovšetkým posudzovať návrh rozpočtu mesta, rozpočtových opatrení a iných finančných operácií. Ďalej posudzovanie návrhov zmlúv, správy hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta. Verím, že príspevkové organizácie, ktoré sú napojené na rozpočet mesta, budú pracovať s pridelenými financiami efektívne a že sa nám podarí čo najsprávnejšie a najspravodlivejšie prerozdeliť financie mesta.

ZDROJ: Noviny Námestovčan
AUTOR: Štefan Uhliarik predseda komisie pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta, poslamec MsZ