Domov / Aktuality / Tieto chipsy nejedzte! Kontrola v Námestove našla nebezpečnú potravinu
Ilustračný obrázok ..

Tieto chipsy nejedzte! Kontrola v Námestove našla nebezpečnú potravinu

Štátna veterinárna a potravinová správa varuje pred banánovými chipsami Racionella, ktoré našli na pultoch pri kontrole v supermarkete v Námestove. Ak ich máte doma, radšej ich vyhoďte.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Námestovo SD, Supermarket Tempo , Nábrežie 763/1, 029 01 Námestovo odobratá vzorka „Racionella“ Banánové chipsy á 80g (Dátum minimálnej trvanlivosti: 23.11.17,  krajina pôvodu suroviny: Filipíny, baliareň: Alfa Sorti s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen).
Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,9 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 (polycyklické aromatické uhlovodíky) = 45,0 µg/kg (limit = max. 20 µg/kg).  Benzo(a)pyrén je aromatická organická látka, ktorá vzniká pri horení organického materiálu. Je silne karcinogénna a mutagénna. „Racionella“ Banánové chipsy nevyhoveli požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.  Výrobok sa sťahuje z trhu !

ZDROJ: Stránka Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR