Domov / Aktuality / Stará poliklinika bude sídlom úradov

Stará poliklinika bude sídlom úradov

V Oravskej poliklinike prebieha rekonštrukcia 2. poschodia, do ktorej zriaďovateľ zariadenia – ŽSK – investuje 534 tisíc eur. Po ukončení stavebných prác, ktoré je podľa riaditeľky Oravskej polikliniky Márie Šiškovej plánované na koniec júna, chce poliklinika do nových priestorov v júli presťahovať všetky ambulancie z jej starej budovy, čím sa zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a vytvoria sa vhodné priestory, ktoré by podľa Márie Šiškovej mohli prilákať ďalších lekárov. Podľa informácií ŽSK budú na zrekonštruovanom 2. poschodí polikliniky tiež ďalšie ambulancie a to interná, pľúcna, sonografická a stomatologická. „Okrem lekárov chceme do týchto priestorov presťahovať aj oddelenie klinickej biochémie a hematológie. Pacienti nebudú musieť po výsledky chodiť do inej budovy a potrebnú zdravotnú starostlivosť budú mať pod jednou strechou“, uviedla na margo realizácie tohto diela hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková. Žilinská župa má následne v pláne tiež obnovu suterénov Oravskej polikliniky, kde by vznikli priestory pre fyziatriu, balneológiu, liečebnú rehabilitáciu a tiež archiváciu dokumentov. Stará budova má, podľa zámerov MV SR, v budúcnosti slúžiť ako centrum úradov štátnej správy.

Otázka pre Ministerstvo vnútra SR: Informačnému odboru Ministerstva vnútra SR sme adresovali otázku: V meste Námestovo roky chátrajú skelety rozostavanej nemocnice, o ktoré podľa informácií VUC Žilina, rovnako ako starú budovu polikliniky, prejavilo záujem Ministerstvo vnútra SR. Na aké účely hodlá ministerstvo spomínané objekty využiť a v akom časovom horizonte by mohli slúžiť svojmu účelu? Poznamenávame, že námestovskú verejnosť to mimoriadne zaujíma, pretože spomínané skelety, prakticky v centre mesta, sú dlhoročne nebezpečné stavby, ktoré ohrozujú bezpečnosť, najmä detí a mládeže. „MV SR prejavilo záujem o budovu Oravskej polikliniky, našim zámerom do budúcnosti je vybudovať tam klientske centrum štátnej správy. Časový horizont momentálne nie je možné bližšie určiť, pretože najskôr musí prebehnúť majetkové vysporiadanie. Až potom môžeme začať pripravovať potrebné podklady pre začatie rekonštrukcie – obstaranie projektovej dokumentácie a samotného dodávateľa stavby.“ O skeletoch a ich prípadnom využití MV SR sme odpoveď ani na opakovanú otázku do uzávierky nedostali.

ZDROJ: Noviny Námestovčan