Domov / Aktuality / S prácami na obnove materskej školy na Bernolákovej ulici už finišujú

S prácami na obnove materskej školy na Bernolákovej ulici už finišujú

Rekonštrukcia Materskej školy na Bernolákovej ulici je pred dokončením. Ďalší pavilón v areály školy prechádza veľkou rekonštrukciou. Existujúci objekt materskej školy bol v roku 2010 zateplený, z exteriéru sa javí ako zachovalá fungujúca budova ale vnútorné, približne 35 ročné inštalácie sú v havarijnom stave a nevyhovujú súčasným platným normám a predpisom. Spoločnosť Stavinek s.r.o začala s realizáciou stavebných prác začiatkom júla 2018. Rekonštrukčné práce zahŕňali výmenu elektrických rozvodov, rozvodov pitnej vody, kanalizácie, výmenu zdravotechnických zariadení, rekonštrukciu vykurovania, výmenu obkladov, vyspravenie stien a maliarske práce. Mesto financuje rekonštrukciu z vlastného rozpočtu. Škôlkari sa po prázdninách vrátia do modernejšieho a komfortnejšieho prostredia.

ZDROJ: OZ – Tri Prúty Slovenska