Domov / Aktuality / Reportáž z konferencie Na Orave dobre

Reportáž z konferencie Na Orave dobre

Dňa 24.4.2017 zorganizovali študentky 5. ročníka Súkromnej spojenej školy EDUCO, s organizačnou zložkou Súkromná Hotelová Akadémia Námestovo, konferenciu, pod názvom „NA ORAVE DOBRE“, ktorá sa konala v Katolíckom dome v Námestove. Cieľom bolo oboznámiť spolužiakov o spoločensky zodpovednom podnikaní, ktoré je možné prepojiť s tradíciami a tak zveľadiť cestovný ruch na Orave. Táto konferencia bola súčasťou praktickej maturitnej skúšky, ktorá bola prezentáciou ich odborných zručností nadobudnutých počas štúdia na hotelovej akadémii.
Ich program bol veľmi zaujímavý a plný nových informácii. Študentky si pripravili poznatky o spoločensky zodpovednom podnikaní a tradíciách. Ukázali zručnosti z gastronómie, kde sa snažili využiť tradičné suroviny ako napríklad syr, čučoriedky, maliny, jahody, med, cesnak a podobne. Nielen maturitná komisia mala možnosť vyskúšať pokrmy, pripravené pred zrakom hostí. Ochutnať tradičnú kuchyňu mali možnosť aj študenti, pre ktorých boli prichystané stoly plné „pochúťok“.

O rozvoji turizmu a o problémoch v rozvoji cestovného ruchu v Námestove na tejto konferencii v rámci programu informovala a prednášala pani Katarína Turacová.
Dievčatá vytvorili kvíz „Orava“, ktorý mal preveriť znalosti študentov. Prvé 3. miesta boli ocenené cenami od sponzorov. Okrem súťaže si študenti mohli vyskúšať zručnosti pri zdobení medovníčkov a príprave mydla z kozieho mlieka vďaka pani Turčekovej a pani Tyrolovej.

Spoločenská zodpovednosť presahuje povinný legislatívny rámec a vzniká na dobrovoľnej báze. Výsledkom je zvýšenie kvality života zamestnancov, ich rodín ako aj miestnej komunity a spoločnosti v širšom meradle. Spoločensky zodpovedne podnikať môžu firmy a podniky prostredníctvom svojich aktivít, do ktorých vložia spoločenský záujem, pričom môžu využiť svoj vplyv, ktorý majú voči stakeholderom. Medzi zainteresované subjekty patria zákazníci, zamestnanci, akcionári, subdodávatelia, miestna komunita, čiže všetci, ktorých sa aktivity danej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom dotýkajú.“ Aj týmito slovami sa riadil jeden z najväčších sponzorov tohto podujatia pán Marián Grígeľ, ktorý finančnou čiastkou pomohol študentkám a tak podporil ich cieľ. Dievčatá oslovili aj iných podnikateľov, firmy a podniky, ako napríklad firmu JUMAZ, pani Kyrczovú, café bar TWIX, STAVOR s.r.o, Port Club***, SoleMio, SLOVNAFT Zákamenné, Penzión Kamenec, Jarmilu Strelcovú(SalesLeaderAvon), Martu Jurkyovú, ktorí s radosťou prispeli finančnou formou alebo formou spotrebného tovaru.

Poukázať na to ako možno podnikať spoločensky a zodpovedne sa dievčatám podarilo tak, že časť z vyzbieraného vstupného venovali pani Tyrolovej na azylový dom v Rabči a taktiež sa zapojili do jarného upratovania nábrežia Oravskej priehrady pod vedením pána Mariána Kasana.

Autor: Megy Mikulášová