Domov / Aktuality / Pre výstavbu objektov relaxu sú ideálne podmienky

Pre výstavbu objektov relaxu sú ideálne podmienky

Hoci sa pracovné rokovanie poslancov k téme pripraviť obchodnú verejnú súťaž na využitie rekreačnej zóny na Nábreží priehrady skončilo v apríli so zamietavým postojom, tému ste položili na stôl poslancov na júnovom mestskom zastupiteľstve opäť. Prečo? Opýtali sme sa primátora Jána Kaderu:
Keďže je obdobie, keď sa ekonomike v EÚ a teda i na Slovenska darí, čo určite pociťujú aj súkromné firmy a podnikatelia, inšpirovalo ma to k tomu, že práve teraz, keď je konjunktúra, sa nám ponúka obrovská príležitosť – za cudzie peniaze zrealizovať konečne to, čo ľudia žiadajú a na prvom mieste je to krytý bazén. V priebehu tohto roka ma navštívilo niekoľko záujemcov o výstavbu aquaparku či plavárne a ďalších rekreačno-športových objektov na pozemku na Nábreží, ktorý je v územnom pláne mesta určený na tento účel. A tak – keďže je tu zhoda záujmov – požiadavka občanov, vhodná doba z hľadiska ekonomiky i záujem firiem postaviť pre mesto na Nábreží tento objekt – myslím si, že neísť do tejto aktivity práve teraz, teda čo najskôr, by bol hriech. A k tomu ešte – na Nábreží máme vo vlastníctve mesta na tieto účely pozemok o rozmere cca 1,5 ha, teda investor nemusí zdĺhavo vysporadúvať pozemky – realizácia takéhoto zariadenia je teda reálna v krátkom čase. Keď som s uchádzačmi individuálne rokoval, videl som, že nemajú v tomto areáli absolútne problém vybudovať plaváreň, resp. minimálne jeden 25-metrový bazén, ktorý je prioritou nášho záujmu, ani spoločenskú sálu s väčšou kapacitou, ktorá nám v Námestove rovnako chýba. A mesto tento pokus o súťaž s cieľom vybrať vhodného investora nič nestojí! Zástupcovia piatich firiem, ktorí prejavili záujem, o sebe nevedia, nie je to žiadna skupina, ktorá by špekulovala v prospech seba, všetko je férové a transparentné, podľa mňa zdravé a konkurencie schopné… Keďže pri tejto akcii ide o predaj mestského majetku – pozemku, musíme postupovať podľa Zákona o majetku obcí a teda ide o klasickú obchodnú verejnú súťaž. Zdôrazňujem to preto, že na minulotýždňovom rokovaní MsZ bol návrh na vyhlásenie iného druhu súťaže, ktorý však v tomto prípade nie je možné uplatniť.“

Pozemok na Nábreží, určený na výstavbu krytej plavárne, tanečnej sály, reštauračných, ubytovacích a iných služieb prímestskej rekreácie.

„Navrhujem, aby výberovú komisiu tvorili všetci dvanásti poslanci MsZ, v prípade, že by sa cítili nekompetentní rozhodnúť o tejto veci, uvažujem poveriť výberom uchádzača tiež komisiu výstavby pri MsZ, v ktorej sú odborníci, architekti atď.. Osobne si však myslím, že každý poslanec určite vie posúdiť, ktorý projekt mestu vyhovuje a ktorý nevyhovuje. Platí teda moja ponuka, aby komisiu tvorili poslanci, ktorí rozhodnú transparentne, aby nevznikli pochybnosti, že sa ponúka lukratívny pozemok niekomu, kto si to pre slabú ponuku nezaslúži. Keď sme mali pracovné rokovanie s poslancami k tejto téme, boli sme kdesi v začiatkoch, informovali sme o záujme, možnostiach a pýtali sa poslancov, či sú vôbec ochotní o tom rozprávať, či je vôľa v tejto téme pokračovať. Mali z toho zmiešané pocity, ja som mal pocit, že skôr do toho nechcú ísť, pretože je volebný rok a je blízko pred voľbami. Stále však zastávam názor, že pracujeme stále, bez ohľadu na to, či sú, či nie sú voľby. Vždy treba robiť, treba robiť zodpovedne a myslím si, že ak sa rozhoduje triezvo, so zdravým sedliackym rozumom, určite aj tí, ktorí by, v prípade zmien, prišli po nás, tieto rozhodnutia privítajú a v začatej práci budú pokračovať. Opätovne som predložil poslancom návrh súťaže na rekreačnú zónu preto, že som presvedčený, že na zrealizovanie tohto diela existujú v súčasnosti ideálne podmienky, že záujemcovia o túto výstavbu sú a na rokovaniach s poslancami sme postupne spoločne dopracovali túto myšlienku do konkrétnej, definitívnej podoby. Či bude niekto zo záujemcov reagovať na vyhlásené súťažné podmienky, to nevieme, ale za pokus to stojí! Ak ponuky budú nevýhodné, mesto môže súťaž zrušiť a žiadna ujma sa mestu nestane. Ja som však optimista a verím v úspech tejto aktivity, takže predpokladané začatie výstavby by mohlo byť niekedy na jar roku 2020.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: (la)