Domov / Aktuality / Plány sú veľké, náklady na prevádzku bazéna ešte väčšie

Plány sú veľké, náklady na prevádzku bazéna ešte väčšie

Zvykneme hovoriť, že Nábrežie je perlou Námestova. Je to jedinečný priestor, akým sa môže pochváliť len málo miest na Slovensku. Cesta k jeho terajšej podobe bola však dlhá a zaslúžilo sa o to veľa ľudí a predstaviteľov mesta ešte aj za predchádzajúceho režimu. Celý priestor súčasného Nábrežia vznikol návozom zeminy a svojím spôsobom „odkrojením“ z plochy priehrady. Umožnil to územný plán mesta z roku 1984 a neskôr jeho aktualizácia ako ÚP zóny z prelomu tisícročia. Azda najpodstatnejšia otázka bola, dostať pozemky na Nábreží do majetku mesta. Tie patrili štátu a jeho predstavitelia, v tom čase hlavne prednostka Okresného úradu v Námestove, nechceli pozemky mestu bezplatne podľa príslušného zákona previesť. Až po napadnutí štátu mestom sa po dlhom súdnom spore pozemky podarilo mestu získať. Vďaka tomu mohlo mesto vypísať dražbu na pozemky pod výstavbu súčasných penziónov. Toľko k histórii a prvej etape výstavby.

Prvá štúdia Nábrežia, ktorú dalo spracovať mesto začiatkom tohto tisícročia. Zaujímavosťou bolo premiestnenie amfiteátra a zastavanie jeho súčasného priestoru ďalšími penziónmi. Poslanci tento variant neodsúhlasili. Plánovaný aqua park mal byť za radom penziónov smerom ďalej na Klin. Foto: (ar msú)

Územný plán počíta na zostávajúcej ploche s rekreačno- športovým využitím. Okrem vonkajších ihrísk, rôznych skate parkov, street workoutov a podobných zariadení sa počíta aj s výstavbou krytej plavárne s celoročnou prevádzkou. Mesto už začiatkom tohto tisícročia dalo spracovať štúdiu športovo-ubytovacieho komplexu s viacerými vodnými atrakciami, saunami, tobogánmi a ponúklo to záujemcom o výstavbu. Bohužiaľ, záujemcu schopného tieto plány naplniť sa získať nepodarilo. Neskôr sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo vypísať súťaž na využitie uvedeného priestranstva na podobné účely bez toho, aby záujemcovi niekto dopredu nadiktoval, ako to má vyzerať, jedinou podmienkou bola povinnosť výstavby krytého bazéna s celoročnou prevádzkou. Do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca, no ani s tým sa nepodarilo dospieť k želanému výsledku, navyše v roku 2008 prišla finančná kríza a aj záujem investovať do tejto oblasti ochabol. Mesto rokovalo ešte s ďalšími záujemcami o výstavbu v priestoroch Nábrežia, vždy však išlo predovšetkým o výstavbu ubytovacích, reštauračných alebo podobných prevádzok. Bazény tvorili len doplnkovú funkciu a väčšinou boli vonkajšie, otvorené, teda bez celoročnej prevádzky. Doterajšie skúsenosti s hľadaním investora ukázali, že postaviť a predovšetkým prevádzkovať bazén celý rok je finančne náročné a preto ekonomicky nevýhodné. Mesto však nestráca nádej a verí, že ešte príde čas, keď sa nájde investor alebo nová technológia, ktorá zlacní prevádzku bazéna a podarí sa ho postaviť. Pretože veľa občanov Námestova a okolia si ho praje.

Autor: Milan Rentka , Zdroj: Noviny Námestovčan