Domov / Aktuality / Pekné úspechy žiakov zo ZUŠ Ignáca Kolčáka
Talentovaná Nelka Machajdová na husľovej súťaži v Kremnici.

Pekné úspechy žiakov zo ZUŠ Ignáca Kolčáka

ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove zaznamenala v poslednom období úspechy v podobe veľmi pekných umiestnení svojich žiakov na rôznych súťažiach. Z hudobného odboru nás na dvoch podujatiach reprezentovala talentovaná šesťročná huslistka Nelka Machajdová z Oravskej Polhory. Dňa 23. marca sa zúčastnila na 18. ročníku súťažnej prehliadky Schneiderova Trnava. Žiačka z triedy p. uč. Ľ. Kurtulíkovej súťažila v prvej kategórii spolu s ďalšími 21 účastníkmi a umiestnila sa v krásnom zlatom pásme a za svoju hru získala aj špeciálne ocenenie garanta súťaže S. Hochela. Nelka absolvovala 6. apríla aj Husľovú súťaž R. Országha, ktorú pravidelne organizuje ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Vo svojej kategórii získala krásne strieborné pásmo a svojou hrou si vyslúžila pochvalu od odbornej poroty, ktorá bola v zložení P. Michalica, F. Novotný a S. Mucha. Na obidvoch súťažiach odzneli skladby od J. S. Bacha a S. Macha a na klavíri ju sprevádzal T. Buc. Literárno-dramatický odbor pod vedením Z. Demkovej má za sebou najdôležitejšie recitačné a divadelné postupové súťaže. V Dolnom Kubíne sa 15. marca konala regionálna prehliadka detských divadelných súborov. Náš divadelný súbor Prvosienka s inscenáciou Modrý vtáčik v silnej konkurencii 10 súborov získal 1. miesto a priamy postup na krajskú súťaž Divadelný medveď. Hlavná predstaviteľka T. Dibdiaková získala osobitnú cenu poroty za stvárnenie svojej úlohy. Stredoškolský súbor Touch s pohybovo-tanečnou inscenáciou Na druhej strane získal tiež 1. miesto a priamy postup na krajské divadelné dni do Martina. Dňa 16. marca 2018 sa konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre stredné školy. A.Iglárová získala v poézii 1. miesto a postúpila na krajské kolo a L. Ondreková získala v próze 2. miesto. Na okresnom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre ZŠ boli úspešní všetci naši recitátori a každý z nich si odniesol umiestnenie. V próze získala V. Belicajová        2. miesto a R. Krasničan 3. miesto. V poézii obsadila S. Bystričanová 3. miesto, J. Fejová a T. Dibdiaková získali prvé miesta vo svojich kategóriách a postúpili na krajské kolo. Náš literárno-dramatický odbor mal zastúpenie aj na celoslovenskom kole duchovnej súťaže A slovo bolo u Boha, ktoré sa konalo 7. apríla v Bratislave. Reprezentovala nás stredoškoláčka A. Iglárová, pre ktorú to bola jej prvá účasť na tejto súťaži. Úroveň recitácií bola veľmi vysoká. Napriek tomu, že nezískala žiadne umiestnenie, odniesla si nielen veľa inšpirácií do svojej ďalšej recitačnej práce, ale aj krásne umelecké zážitky z celkovej atmosféry tejto duchovnej súťaže. Touto cestou všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Talentovaná Nelka Machajdová na husľovej súťaži v Kremnici.

ZDROJ: noviny Námestovčan, Autor: Michal Puchel