Domov / Aktuality / Pátranie po ornamentoch

Pátranie po ornamentoch

„Aj malý národ môže byť veľký. Svojou kultúrou a vzdelanosťou“. J. A. Komenský
Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Medzi národmi aj medzi sebou navzájom. Projekt Ornamentálna mapa Slovenska je súčasťou medzinárodného integračného projektu Ornamentálna mapa sveta, ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. Mapa tvorená ornamentmi bude symbolizovať nesmierne kultúrne bohatstvo a rozmanitosť kultúr na našej planéte. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Žiaci 2. B a 7. A plnili zadané úlohy projektu, ktorý ešte stále pokračuje. Prvou úlohou bolo vyfarbiť ornamentálne ohnisko. Ďalšou sa deti snažia vypátrať ornamenty charakteristické pre ich obec. Ornamenty sa dajú nájsť na starých predmetoch – pracovných nástrojoch, bytových doplnkoch (krčahy, taniere, obrusy), na odevoch (najstaršie kroje sú svadobné a sviatočné), na starých fotografiách. Každý žiak si vyberie ornament, ktorý sa mu páči a namaľuje ho na hárok papiera. Touto kresbou sa zapája do vedeckého zdokumentovania ornamentov svojej obce etnológmi, a taktiež do pokusu o zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov v maľovaní ornamentov. Ornamenty priebežne spracúvajú etnológovia a grafici. Náš ornament bude umiestnený na maľovanej aj digitálnej mape Slovenska a automaticky sa dostal do súťaže O najkrajší ornament (celoštátne hlasovanie) v júni 2018. Pokračovaním budú ešte dve úlohy, na ktoré sa tešíme. Projekt nás už teraz obohatil aj zabavil.

ZDROJ: noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Renáta Kollárová