Domov / Aktuality / Oravská poliklinika Námestovo sprísňuje v súvislosti s COVID-19 opatrenia

Oravská poliklinika Námestovo sprísňuje v súvislosti s COVID-19 opatrenia

Na základe nariadenia riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK a RÚVZ v Dolnom Kubíne, o povinnom vykonávaní triedenia pacientov, ktorí vstupujú do Oravskej polikliniky Námestovo, za účelom eliminovania nákazy zdravotníckych pracovníkov  prenosným ochorením COVID-19, Vám oznamujeme prijaté opatrenia vedenia Oravskej polikliniky Námestovo na zamedzenie vstupu pacientov s podozrením na nákazu koronavírusom COVID-19:

1. Od 18. marca 2020 bude možné vstúpiť do polikliniky len hlavným vchodom. Ostatné vchody budú uzatvorené.

2. Hlavný vchod bude otvorený v pracovné dni od 6.30 hod. do 15.00 hod.

3. Pacientom vstupujúcim do budovy bude zdravotník na vrátnici merať telesnú teplotu, zisťovať cestovateľskú anamnézu a kontakty s osobami v karanténe. Túto službu budú zamestnanci polikliniky robiť denne do 13.00 hod.

4. Po 13.00 hod. bude s každým pacientom vstupujúcim do polikliniky komunikovať vrátnička, ktorá sa ho spýta, ku ktorému lekárovi ide na ošetrenie. Následne podá informáciu do príslušnej ambulancie s tým, že vyzve sestru aby si prišla prevziať pacienta. Sestra bude pri zisťovaní príznakov nákazy komunikovať s pacientom cez sklenené dvere.

5. V poliklinike je zriadená infekčná izba na ošetrenie pacientov s podozrením na koronavírus, ak takýto pacient do zariadenia príde a bude potrebovať urgentné ošetrenie.

Táto izba je zriadená pri dispečingu DZS so samostatným uzamknutým vchodom. V prípade potreby využitia infekčnej izby kontaktujte námestníčku pre ošetrovateľstvo Mgr. Bakošovú, tel. číslo: 0915 829 084

Zdroj: Oravská poliklinika Námestovo