Domov / Aktuality / Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarných mesiacoch

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarných mesiacoch

Vážení občania.
Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovanímzásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom.
Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!
Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.
V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare odpadov,suchej trávy, krovín a lesných porastov.
Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:
Fyzická osoba nesmie:
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.
Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode.Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť a svoje aktivity nespájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie bez strát, začo Vám úprimne ďakujeme.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.

ZDROJ: ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA DPO SRDOLNÝ KÚBÍN