Domov / Aktuality / Námestovo zabojuje o poľskoslovenský mikroprojekt

Námestovo zabojuje o poľskoslovenský mikroprojekt

Po stopách Pavla O. Hviezdoslava. Taký je názov projektu, ktorý mesto podalo k poslednému marcovému dňu. Prioritnú os projektu tvorí ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a je financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zahraničným partnerom sa stalo kultúrne stredisko poľskej obce CzechowiceDziedzice. Jednotlivé aktivity budú zamerané na to, aby sa partneri navzájom spoznávali a spoločne prehlbovali kladný vzťah k hodnotám, ktoré sú pre obe obce dôležité.

Primátor Ján Kadera spoločne s poľským partnerom Bolesławom Folekom, riaditeľom kultúrneho strediska v obci CzechowiceDziedzice nad projektom, ktorý ma zblížiť ľudí a prehĺbiť ich vzťah k duchovným hodnotám oboch regiónov. Foto: (ar msú)

V rámci aktivít sú naplánované tri činnosti. Prvou je podujatie Hviezdoslav našimi očami – minulosť a súčasnosť, v rámci ktorého sa predstavia víťazi celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Druhou bude poľskoslovenská jazyková škola pre lokálnych študentov a treťou aktivitou bude letné kino, v rámci ktorého budú premietané diela významného slovenského autora. Celkový rozpočet projektu je 99 462,58 €. V prípade úspechu bude môcť mesto zakúpiť veľkokapacitný stan, ozvučovaciu techniku a tiež veľkú LED obrazovku na amfiteáter, na ktorej budú vysielané rôzne spoločenské prenosy.

Zdroj: Noviny Námestovčan