Domov / Aktuality / Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Komunálne voľby boli len nedávno, preto si asi všetci dobre pamätajú, že medzi absolútne priority nového vedenia mesta patrí naštartovanie projektov jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Pokúsim sa teda zhrnúť naše doterajšie kroky v tejto oblasti, ktorá určite zaujíma nielen vlastníkov pôdy, ale aj širokú verejnosť.

Vlani štrnásteho novembra sa konalo v kultúrnom dome stretnutie vlastníkov pôdy z lokality Vojenské 1 s pracovníkmi pozemkového úradu, Slovenského pozemkového fondu a spracovateľom projektu Jozefom Brandysom. Jeho cieľom bolo podrobne informovať vlastníkov o plánovaných krokoch realizácie projektu a rozptýliť ich obavy, že stratia kontrolu nad svojim vlastníctvom. Priznám sa, že viacerí z nás mali obavy, ako toto stretnutie dopadne, lebo v minulosti sa mestu nedarilo získať dôveru vlastníkov. O to príjemnejšie bolo sledovať, ako sa každou zodpovedanou otázkou napätie vytrácalo a diskusia sa stávala vecnejšou. Až sa napokon otázky minuli a my sme vedeli, že ľady boli prelomené. Na stole vyrástla kôpka s písomnými súhlasmi vlastníkov a o dva týždne sme mohli konštatovať, že vlastníci 72% výmery lokality súhlasia so začatím prác na projekte JPÚ. Tým bola splnená zákonná požiadavka na deklarovanie záujmu vlastníkov nadpolovičnej výmery v lokalite. Potešila nás aj skutočnosť, že na spočítanie nesúhlasných stanovísk by nám stačili prsty na rukách.

Momentálne pozemkový úrad pracuje na vydaní rozhodnutia o začatí projektu JPÚ v lokalite Vojenské 1. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti bude zvolané ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ, na ktorom si vlastníci zvolia svojich zástupcov do predstavenstva. To bude v priebehu tvorby projektu JPÚ plniť úlohu poradného orgánu spracovateľa projektu. Rokovania o svojom konkrétnom pozemku bude vlastník s projektantom viesť sám.

Sme presvedčení o tom, že lokalita Vojenské 1 je iba začiatkom celého procesu oživenia výstavby v našom meste. Začali sme s prípravou JPÚ aj v lokalitách Čerchle a Brehy, kde v najbližších mesiacoch tiež chceme osloviť vlastníkov a získať súhlas so začatím samostatných projektov JPÚ. Ich úspešným dokončením by v horizonte štyroch rokov vznikli nové bloky stavebných pozemkov aj s nadväzujúcou infraštruktúrou. Ponuka stavebných pozemkov by neporovnateľne vzrástla, čo bude mať za následok, ako dúfame, aj mierny pokles ich cien. Pozemkové úpravy, to však nie sú iba stavebné pozemky. V meste cítiť veľký dopyt po vhodných pozemkoch pre rozvoj priemyslu. Našou úlohou preto bude pripraviť aj lokality, ktoré sú v územnom pláne určené práve na tento účel a tým odkliať aj túto oblasť rozvoja mesta.

Možno sa niekomu budú zdať tieto plány príliš smelé. No my už nemáme na výber. Stratili sme už príliš veľa času. A príliš veľa našich ľudí odišlo z mesta do okolitých dedín, aby si splnili sen o vlastnom bývaní. Veríme, že sme na prahu novej etapy rozvoja Námestova. Držte nám palce a pomôžte nám. Lebo bez vás to nedokážeme!

Navrhnutý obvod jednoduchých pozemkových úprav. (Zdroj: Brandys)

Autor: Ing. Jaroslav Genšor, poslanec MsZ