Domov / Aktuality / Mesto Námestovo chce rásť!

Mesto Námestovo chce rásť!

Mesto Námestovo od začiatku roku 2019 pracuje na získaní viacerých externých finančných zdrojov. Získavanie dotácií a nenávratných finančných príspevkov pomáha k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mesta, okresu i turistike v našej oblasti.

Do dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja samospráva predložila tri žiadosti. Prvá žiadosť je zameraná na získanie finančných prostriedkov pre slávnostné otvorenie moderného Skateparku. Podujatie privíta svetovo známych športovcov z rôznych kútov sveta. Skatepark na brehoch Oravskej priehrady spája mladú generáciu a pozitívne prezentuje naše mesto. Druhá žiadosť sa zameriava na podporu kultúrneho podujatia pre všetkých obyvateľov. Prípadná finančná dotácia zo ŽSK by bola použitá na realizáciu podujatia Dni mesta Námestovo 2019. Tretia žiadosť sa sústredí na vybudovanie zelenej oázy, v priestoroch tzv. Účka, na Oravskej priehrade. Financie z tejto žiadosti by boli použité na vysadenie okrasných rastlín, estetizáciu zemných valov či vybudovanie mestského grilu na brehu priehrady. Podobný projekt s názvom Účko do života mesta, ktorého cieľom je vytvoriť zelené oddychové zóny na brehu Oravskej priehrady, bol tento rok predložený Nadácií Ekopolis. Ďalšie dôležité projekty boli vypracované do grantovej schémy Úradu vlády Slovenskej republiky. Z prípadnej úspešnej podpory by Mesto Námestovo vybudovalo bezpečné detské ihrisko v časti Staré mesto v areáli MŠK Námestovo. Na úrad vlády sa taktiež predkladal projekt s názvom Športová výbava pre všetkých, ktorého prioritou je zabezpečiť nové alebo vymeniť poškodené časti športovísk v najľudnatejších častiach nášho mesta. Reagovali sme aj na výzvy ministerstva financií, z ktorého dotačných prostriedkov sa snažíme získať financie na rekonštrukciu a modernizáciu Materskej školy na sídlisku Brehy v Námestove. Nezabúdame ani na bezpečnosť mesta! Reagovali sme na výzvu k prevencií kriminality, Ministerstva vnútra SR. V predloženej žiadosti sa pokúsime získať financie na inteligentný prechod pre chodcov, ktorý by bol umiestnený medzi Domom kultúry a sídliskom Stred. Zaslali sme takisto žiadosť do Nadácie Allianz, kde žiadame o podporu na nákup merača rýchlosti, ktorý by bol umiestnený na frekventovanej Hamuljakovej ulici pri Hornooravskej poliklinike. Predložené sú aj projekty týkajúce sa ľudovej kultúry. Fond na podporu umenia žiadame o podporu pre mužskú spevácku skupinu Oravskí pútnici a Nadáciu Poštovej banky na realizáciu nového folklórneho podujatia Babie leto pod Babou horou. Výsledky spomínaných dotačných schém ešte nie sú zverejnené, veríme však, že sa nám podarí finančné prostriedky získať a postupne vybudovať z Námestova moderné živé mesto.

V okolí Účka sa plánuje vybudovanie zelenej oázy, ale aj ďalšie aktivity mesta, s ktorými sa uvažuje v priestore nábrežia. Foto: int. Mesto Námestovo

Autor: Alžbeta Selecká