Domov / Aktuality / Ľudia tu chcú najmä mestský park a plaváreň

Ľudia tu chcú najmä mestský park a plaváreň

Mesto si uvedomuje dôležitosť budúcnosti nábrežia priehrady, preto v druhej polovici septembra ponúklo širokej verejnosti priestor najmä elektronickou formou vyjadriť názor na túto tému. Dotazníkvyplnilo celkovo 1147 respondentov. Výsledky ankety budú jedným z podkladov k ideovej súťaží návrhov, ktorá by mala byť pre túto lokalitu mesta vypísaná v druhej polovici decembra.

Potešil záujem mladýchZ celkového počtu zapojených (1147) tvorili najpočetnejšiu skupinu ľudia v rozmedzí 25-35 rokov. Je teda príjemné konštatovať, že presne 450 ľudí má predstavu o tom, ako by to malo v budúcnosti na nábreží vyzerať. Bude to práve táto generácia, ktorá ju bude využívať spolu so svojimi rodinami. Strednú a staršiu generáciu reprezentovalo 150 respondentov.Ako miesto trvalého bydliska uviedlo Námestovo 562, teda polovica z opýtaných. Z Námestovského okresu ich bolo 421 a z Oravy (mimo okres Námestovo) to bolo ďalších 75 ľudí. Možnosť povedať svoj názor využilo aj 61 respondentov zo Slovenska (mimo Oravy) a ďalší 17 majú pobyt mimo Slovenska. Väčšina zo zapojených navštevuje nábrežie raz týždenne, no dotazník oslovil aj tých, ktorí nábrežie navštevujú raz za pol roka, resp. honenavštevujú vôbec.

Nábrežie – ako miesto oddychu – sa páči.

Ako dôvod návštevy spomínanej lokality uviedlo až 829 respondentov oddych a rekreáciu. Nasledovala návšteva zábavných a reštauračných zariadení (579), návštevy kultúrnych podujatí (510), 184 ľudí uviedlo celkovo šport, 109 konkrétne plávanie a vodné športy a ďalších 32 uviedlo iný záujem. V rámci tejto otázky mohli respondenti označiť viacero možností. Najčastejším hodnotením súčasného stavu bolo označenie:celkom sa mi páči (626).Nábrežie sa skôr nepáči 272 ľuďom, 94 sa nepáči vôbec,85 sa páči veľmi a 54 z opýtaných súčasný stav nevedelo posúdiť.Mestský park a plaváreň. Azda najdôležitejšou otázkou celej ankety bolo to, čoby ľudia na nábreží videli najradšej. Z tesného víťazstva sa môžu tešiť fanúšikovia mestského parku (538),pred tými, ktorí zvolili možnosť plavárne (535). Presne o 120 hlasov za nimi zaostal turistický aquapark. Na štvrté miesto v poradí sa vyšplhali verejné grily s posedením (392). Ďalšie poradie bolo nasledovné : detské športoviská 370, bežecká trať 280, požičovňa lodí a vodných atrakcií 275, pláž s prezliekacími kabínkami 271, ohraničený bazénv Oravskej priehrade 236, priestor pre umenie 188, spoločenská miestnosť 158, kaviarne s terasami 141, múzeum 96, hotelové zariadenie 59, cvičisko pre psov 49. Možnosť iné označilo 32 opýtaných.

Pre domácich i turistov

Vedenie mesta zaujímalo aj to, komu by malo nábrežie slúžiť. Majú to byť domáci občania alebo turisti? Až 72% z respondentov(820) uviedlo, že by sa lokalita mala budovať rovnomerne pre obe skupiny, 259 ľudíby si však prialo, aby to boli prioritne domáci. Viac smerom k turistom by investície smerovalo 45 ľudí a ďalší pätnásti situáciu nevedeli posúdiť. Do ankety sa zapojilo viac mužov (591) ako žien(548).Dotazník vytvorili projektoví zamestnanci mesta, tvorilo ho celkovo 9 otázok, šírený bol prostredníctvom mestského webu, sociálnych sietí a osobného zberu. Na naprogramovanie a vyhotovenie výsledkov si mesto predplatilo program typeform.

Autor: Marián Kasan