Domov / Kam vyraziť / Klinské rašelenisko (4,4km)

Klinské rašelenisko (4,4km)

KLIN – Klinské rašelenisko
Medzi najvzácnejšie prírodné zaujímavosti obce patrí Národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko, ktorá je začlenená do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Územie s výmerou 15,3 ha predstavuje najlepšie vyvinuté a zachovalé vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku, zásobované len zrážkovou vodou. Špecifické stanovištné podmienky umožňujú existenciu jedinečným a vzácnym spoločenstvám rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú.