Domov / Aktuality / Finančné opatrenia mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Finančné opatrenia mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou

  • nákup iba nevyhnutných položiek, tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pre chod mesta, MsÚ a rozpočtových a príspevkových organizácií
  • náhrada mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa je v zmysle zákona ponížená u zamestnancov na 80% z funkčného platu
  • krátenie osobných príplatkov zamestnancov
  • povinné čerpanie dovolenky
  • nepreplácanie nadčasov
  • šetrenie energií v rámci verejného osvetlenia
  • dočasné pozastavenie určitých plánovaných akcií z bežného rozpočtu

Primátor mesta Milan Hubík venuje 30% zo svojho mesačného platu na nákup dezinfekčných prostriedkov v boji proti koronavírusu v Námestove.

ZDROJ: MsÚ