Domov / Aktuality / ZŠ Slnečná – Škola v číslach

ZŠ Slnečná – Škola v číslach

V našej ZŠ na Slnečnej ulici sa otvorili dvere pre žiakov I. a II. stupňa v počte 302. Na I. stupni je 8 tried s počtom žiakov 144, z toho 71 chlapcov a 73 dievčat. Na II. stupni je 9 tried s počtom žiakov 158, z toho 85 chlapcov a 73 dievčat. Otvorili sa 3 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 65. V tomto školskom roku môžu žiaci našej školy pracovať v 17-tich záujmových útvaroch, v ktorých si zdokonalia svoje zručnosti, vedomosti a telesné zdatnosti. Do 1. ročníka nastúpilo 35 žiačikov, ktorí sa tešia na čítanie a písanie. Rodičia mali na výber z dvoch typov písma, ktoré môžu ich deti používať, klasické písané spojité alebo comeniascript (nespojité). Všetkým našim žiakom prajeme v tomto školskom roku 2018/2019 hlavne veľa zdravia, elánu a chuti obohatiť si svoje vedomosti o nové poznatky dôležité pre ich ďalší rozvoj.

Obrázok zdroj: www.indicia.sk

Autor: Mgr. Renáta Fidríková,
ZŠ, Slnečná

Prvý deň v škole

V pondelok, 3. septembra, sa prvýkrát otvorila brána našej školy malým prváčikom. S kytičkami v rukách nesmelo vstúpili do 1. A a 1. B triedy, kde ich čakali nielen triedne pani učiteľky, ale aj usmiate lienky a včielky na tabuli, nástenke i laviciach. Radostne im zažiarili očká, keď dostali uvítacie listy aj malú sladkosť. Po zoznámení s pani učiteľkami prváčikov prišla privítať aj pani riaditeľka v sprievode s pánom primátorom. Ten žiačikom zaželal veľa úspechov v škole a odovzdal darček. Tak, milí prváci, prajeme vám, aby ste sa v našej škole cítili dobre, aby ste robili radosť učiteľom aj svojim rodičom, aby ste zvládli všetky úlohy. Prajeme vám veľa elánu pri učení, veľa trpezlivosti, veľa radosti z dobrých známok, veľa pekných zážitkov. Vám, milí rodičia, ďakujeme za dôveru. Veríme, že našaškola bude druhým domovom pre vaše deti. My, učitelia, sa budeme snažiť odovzdať žiakom veľa vedomostí a zručností, aby z nich vyrástli vzdelaní ľudia.
Vitajte v škole, naši prváčikovia!

Školskou bránou ZŠ na Slnečnej už smelo prechádzajú aj prváci

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Ľubica Mináriková