Domov / Aktuality / ZŠ SLNEČNÁ – Rok v našej škole

ZŠ SLNEČNÁ – Rok v našej škole

Jún je mesiac, v ktorom každá škola finišuje a bilancuje výsledky svojej práce. Hodnotíme nielen správanie a študijné výsledky žiakov, ale aj úspechy v súťažiach. Je to čas zamyslenia sa nad tým, čo sme spoločným úsilím v tomto školskom roku dosiahli my – učitelia a naši žiaci. Je šťastím pre žiaka, ak má dobrého učiteľa. A naša škola ich vždy mala. Dôkazom toho sú dlhoročne dobré výsledky našich žiakov v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach. Aj v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka Testovanie 9 sme sa umiestnili na popredných miestach. Z 22 škôl okresu Námestovo sme v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 3. miesto a v matematike 5. miesto. Mnohí naši žiaci však popri učení venujú svoj voľný čas aj iným aktivitám. Radi by sme vám predstavili úspechy našich žiakov, na ktoré sme hrdí nielen my, ale môže byť pyšné aj naše mesto. Škola patrí mestu a mesto Námestovo je naše mesto. Chceme ho reprezentovať vždy v tom najlepšom svetle doma i v zahraničí.
1. miesto Biblická olympiáda  – družstvo žiačok (Laura, Patrícia a Eliška),
                                 1. miesto Dejepisná olympiáda – Ema Gogoláková,
                                 2. miesto Matematická olympiáda – Tereza Parížeková,
                                 1. miesto Olympiáda Aj – Ondrej Grigeľ, 
                                 3. miesto Slávik Slovenska – Marián Hablák,

Družstvo ml. žiakov – 2. miesto Malý futbal

Družstvo st. žiakov – 3. miesto Malý futbal

Družstvo žiakov  – 3. miesto Volejbal

Družstvo žiačok – 2. miesto Volejbal

Družstvo žiakov – 2. miesto  Streľba zo vzduch. pištole

1. miesto Streľba zo vzduchovky Peter Ogurek

Družstvo žiakov  – 3. miesto Streľba zo vzduchovky

1. miesto Žiacka latka Ľubomír Šery

2. miesto Žiacka latka Rastislav Pisarčík 

2. miesto Atletika skok do výšky Ľubomír Šery

Družstvo žiačok a žiakov  – 2. miesto Kalokagatia

Život v našej škole bol v tomto roku veľmi živý a bohatý na rôznorodé aktivity, ktoré rozvíjali žiacku tvorivosť aj hodnotiace myslenie. Bol postavený na vzájomnej spolupráci, empatii, tolerancii a v nemalej miere aj prebúdzal v srdciach žiakov úctu k národným tradíciám. Dôkazom toho sú aj školské aktivity: Stretnutie s prezidentom SR, Slovenské zvyky a tradície – výchovný koncert, Páračky peria v Spojenej škole internátnej a v CVČoživovanie ľudových zvykov, S Malým princom v knižnici – tvorivé čítanie, Stavanie mája. Tradíciou sa už stali akcie: imatrikulácia, vianočná besiedka spojená a aukciou, Songfest, čitateľský maratón, Deň Zeme. Po prvýkrát sa uskutočnila „Olympiáda Slniečko“. Niesla sa v znamení piatich olympijských kruhov. Nechýbalo ani zapálenie ohňa, olympijská hymna, a vlajkové čaty. Školu sme oživili projektom Hrdá škola, kde sme užili farebný týždeň a deň v teplákoch. Cez neziskovú organizáciu Edulab – KOZMIX sme sa zapojili do projektu , Misia modrá planéta“. Cieľom projektu bolo vytvoriť takú planétu, na ktorej by sa nám žilo zdravo a bez odpadov a znečisťovania nášho životného prostredia. V rámci celoslovenského projektu ,,ČISTÁ VODA“ – správna voľba sme vyhlásili výzvu vo všetkých triedach ,,kto vymení svoju sladkú vodu z desiaty za zdravšiu čistú vodu z vodovodu“. Nezabudli sme ani na eko aktivity – celoročným zberom batérií, elaktroodpadu, drobného hliníkového odpadu, oleja, papiera. Snažili sme sa tým žiakom zautomatizovať potrebu chrániť prírodu, svoje životné prostredie. Snažíme sa vyjsť v ústrety aj zamestnaným rodičom, preto sme ŠKD otvorili aj počas jesenných, polročných, jarných a veľkonočných prázdnin. Chceme sa poďakovať aj našim deviatakom za spoluprácu pri organizovaní Strašidelnej cesty, Olympiády Slniečko a Dňa detí, za pomoc pri výsadbe stromčekov. Sme veľmi radi, keď sú naši žiaci úspešní, keď ich učenie teší, aj ich mimoškolské aktivity bavia a prinášajú im radosť a potešenie. Veríme, že pre nás všetkých bol rok 2017/2018 jedným neobyčajným zážitkom. Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom našej školy, ktorí sa snažia spolupracovať a spoločne vytvárajú slnečnú budúcnosť.

Úspešní olympionici. Foto: (zš s)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Renáta Fidríková riaditeľka školy