Domov / Aktuality / ZŠ na Ulici Komenského bude mať vďaka projektu nové vybavenie

ZŠ na Ulici Komenského bude mať vďaka projektu nové vybavenie

Mesto Námestovo získalo vďaka schválenému projektu „Vybavenie odborných učební ZŠ na Ulici Komenského“ nenávratný finančný príspevok na nákup nového vybavenia do učební fyziky, biológie, IKT, polytechniky a učebne jazykov.

Realizovaním projektu sa zaistí vzdelávanie žiakov s prepojením teoretického a praktického vzdelávania. Zatraktívni sa vzdelávacie prostredie a zlepší sa vybavenie učební, čím sa vytvoria podmienky pre zlepšenie výsledkov žiakov v meraniach dosiahnutých vedomostí.

Výška schváleného príspevku je 132 131,56 €. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na október 2018. Ukončený by mal byť v januári 2019.

Projekt zahŕňa vybudovanie učebne IKT pre 16 žiakov s klientskými stanicami pre žiakov ako aj pre učiteľa, 2 ks notebookov, multifunkčnú tlačiareň, 3D tlačiareň, pripojenie na WiFi, žiacke stoly, stoličky, interaktívnu tabuľu s projektorom  a kompletné softvérové vybavenie. Jazyková učebňa pre 16 žiakov bude mať obdobné vybavenie.

Polytechnická učebňa bude vybavená pracoviskom žiaka na obrábanie dreva, kovov, pracoviskom na vŕtanie, rezanie a brúsenie. Ku vybaveniu učebne patrí aj sústruh a brúska ako súčasť pracoviska učiteľa. Celá učebňa bude vybavená kompletným ručným náradím pre 16 žiakov.

Učebne biológie a fyziky budú navyše vybavené laboratórnym pracoviskom pre žiakov v počte 8 ks a jedným pracoviskom pre učiteľa.

ZDROJ: im.pulz.sk