Domov / Aktuality / ZŠ na Komenského sa opäť rozrástla o športovú triedu

ZŠ na Komenského sa opäť rozrástla o športovú triedu

V našom meste máme tri základné školy a každá z nich sa výučbou zameriava na niečo iné. Našu základnú školu môžeme spokojne nazvať aj prívlastkom „športová škola“, pretože každoročne otvára od 5. ročníka športovú triedu so zameraním na futbal a teraz už aj na gymnastiku. Žiaci zaradení do športových tried absolvujú týždenne v dopoludňajších hodinách ako súčasť vyučovania športovú prípravu po 4 hodiny a 2 hodiny telesnej výchovy v každom ročníku. Poobede majú naši futbalisti viackrát do týždňa tréning na štadióne a dvakrát do mesiaca je športová príprava pod vedením trénerov z MŠK Žilina. Tento rok sa môžeme pochváliť aj získaním nových športových pomôcok od Národného športového centra v hodnote viac ako 5 800 eur. Nové futbalové lopty, rozlišovacie vesty a mnohé iné športové náčinie naši futbalisti určite ocenia.Chlapci, navštevujúci športové triedy, pravidelne reprezentujú školu, mesto, ale i športový klub v najvyšších futbalových súťažiach 1. ligy vo všetkých vekových žiackych kategóriách. Okrem športových tried v jednotlivých ročníkoch pozornosť venujeme aj prípravke, preto u nás fungujú od 1. ročníka športové záujmové útvary zamerané na futbal. Podobne je to aj s gymnastikou, o ktorú je zo strany dievčat čoraz väčší záujem. Preto sme tento rok otvorili v poradí už tretiu triedu, kde máme gymnastky. Gymnastiku naďalej vedie skúsená trénerka a momentálne i naša učiteľka Mgr. Monika Belicajová zo Zákamenného. V poobedňajších hodinách je tu opäť možnosť návštevy gymnastického krúžku, ktorý môžu navštevovať dievčatá od 1. ročníka. Aj pre gymnastky sme od spomínaného Národného športového centra získali nové žinenky, gymnastické tyče, švihadlá či trampolínu. Dôkazom toho, že naša práca prináša výsledky, je aj skutočnosť, že v súčasnosti mnoho našich žiakov aktívne hrá za známe slovenské futbalové kluby, čím robia našej škole dobré meno aj mimo regiónu Orava. Podobne je to aj s gymnastkami, ktoré síce nemajú toľko skúseností ako gymnastky z veľkých slovenských miest, no už teraz dosahujú prvéumiestnenia v gymnastických súťažiach, ktorých sa pravidelne zúčastňujú.
Preto ďakujeme rodičom našich športovcov, že nám zverili svoju ratolesť. Veríme, že vaše deti budú i naďalej rozvíjať u nás svoje športové nadanie a plniť si tak svoje ambície. A napokon našim novým športovcom prajeme veľa síl a chuti do športovania a čo najlepšie študijné výsledky v škole!

Naše nové posily.  Foto: (zš k)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Kolektív učiteľov školy