Domov / Aktuality / Zaujímavé financovanie rekonštrukcie ulice Ľudovíta Štúra

Zaujímavé financovanie rekonštrukcie ulice Ľudovíta Štúra

Prvá ulica, ktorá sa dočkala rekonštrukcie tento rok, bola Ulica Ľudovíta Štúra. Nebolo by na tom nič zvláštne, veď mesto postupne rekonštruuje všetky ulice vo svojom vlastníctve. Problémom je však spomínané vlastníctvo. Mesto má vo svojej evidencii uvedenú ulicu po posledný dom, ktorý tam stál v roku 1990. Pozemky pod ňou nie sú síce úplne vysporiadané, tak, ako pri mnohých iných uliciach, ale to je vec minulosti. Na konci tejto slepej ulice si chceli postaviť a aj si postavili svoje rodinné domy občania, ktorí tam vlastnili pozemky. V stavebnom povolení ale mali podmienku, že prístupovú cestu a ostatné siete si vybudujú na vlastné náklady. Tak sa aj stalo. Takže stav zostal taký, že koniec ulice v dĺžke niečo viac ako 60 metrov zostal ako súkromná cesta. Samozrejme, to so sebou prináša ďalšie problémy, ako zimná údržba, alebo odvoz odpadov.

Mesto malo pred pár rokmi zámer ulicu prepojiť so spodnou Mlynskou ulicou, aby sa odstránila „sleposť“ ulice. No bohužiaľ, s vlastníkmi pozemkov k dohode nedošlo. Mesto vtedy ponúkalo cenu 10 eur za m2. Keď sa občania z konca ulice dozvedeli, že sa ide ulica rekonštruovať, žiadali, aby sa zaasfaltovala aj ich „súkromná“ cesta. Mesto to však odmietlo, lebo do platnosti vošli nové pravidlá, že mesto bude financovať siete len na pozemkoch vo svojom vlastníctve. Títo obyvatelia prisľúbili, že svoje pozemky pod cestou mestu za symbolické euro predajú, no súťaž na rekonštrukciu bola uzatvorená, nebolo možné dodatočne meniť jej podmienky a cestu zaasfaltovať nebolo možné. Prísľub z mesta však bol, že po prevode pozemkov sa ulica doasfaltuje. Obyvatelia tomu asi príliš neverili, tak si u dodávateľa stavby objednali asfaltovanie na vlastné náklady. Následne mestu zaslali ponuku na odpredaj svojich pozemkov za symbolické euro a predaj hotovej cesty mestu len za sumu asfaltu. Podkladové vrstvy a obrubníky do ceny nezahrnuli. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali na augustovom rokovaní a občanom dali predbežný súhlas, že pozemky, vrátane cestného telesa, od nich mesto kúpi. Je to výnimočný prípad, poslanci zvážili všetky pozitíva prístupu daných občanov, no v budúcnosti sa takto postupovať určite nebude. Buď siete mesto samo vybuduje a bude ich spravovať, alebo už vybudované siete prevezme do svojho majetku a správy len za symbolickú sumu.

Prvá ulica, ktorá sa dočkala rekonštrukcie tento rok, bola slepá Ulica Ľudovíta Štúra.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Milan Rentka