Domov / Aktuality / Zadanie súťaže návrhov na vytvorenie Monumentu Oravskej Priehrady

Zadanie súťaže návrhov na vytvorenie Monumentu Oravskej Priehrady

Zadanie je určené primárne pre architektov, dizajnérov, sochárov a scénografov. Zadanie je určené profesionálom ako aj študentom uvedených odborov.


ÚVOD:
Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vznikla myšlienka postaviť na brehu Oravskej priehrady pamätník, ktorý by bol venovaný obetiam, ktoré tragicky zahynuli vo vodách priehrady. Po mnohých diskusiách a aktivitách v poslednom období sa mesto v spolupráci s Orava Rescue System (ORS), iniciatívnou skupinou Námestovo budúcnosti a vedením Oravskej vodnej elektrárne rozhodlo vybudovať v priestoroch Nábrežia v Námestove Monument Oravskej priehrady. Monument má byť venovaný všetkým ľuďom, do ktorých osudov výstavba priehrady výrazne zasiahla. Tým, ktorí sa museli zo svojich domovov vysťahovať, tým ktorí dielo budovali, ale aj tým, ktorí vo vodách priehrady tragicky zahynuli.

1) ZADANIE:
Mesto Námestovo vyhlasuje súťaž návrhov na vytvorenie Monumentu Oravskej Priehrady. Dielo bude umiestnené v priestoroch Nábrežia v Námestove, ktoré samé poskytne (viď mapové podklady v sekcii na stiahnutie). Monument musí zahŕňať tieto tri priestory:
1. priestor, kde bude pamiatka všetkým, ktorí sa kvôli výstavbe priehrady museli zo svojich domovov vysťahovať
2. priestor, kde budú zverejnené dokumenty z výstavby vodného diela, jeho technické dáta, prínos pre región, prezentácia turistických možností priehrady a okolia
3. a tiež priestor pre umiestnenie pamiatky obetiam, ktorí vo vodách priehrady zahynuli. (aktuálne je to podľa oficiálnych zdrojov 66 obetí, no zoznam bude bohužiaľ po čase narastať.)

Monument bude slúžiť ako pietne miesto pre pozostalých, kde môžu zapáliť sviečku či sa pomodliť za svojich zosnulých. Zároveň by mal byť výstrahou a mementom nebezpečnosti vôd Oravskej Priehrady, pred ktorými treba mať rešpekt. Taktiež bude slúžiť ako pamätné miesto pre obyvateľov zatopených obcí a ich potomkov, ktorí sa museli nedobrovoľne vysťahovať pri stavbe Oravskej priehrady. Pamätník by mal zapadať do prostredia nábrežia a rešpektovať kultúrne a spoločenské špecifiká Hornej Oravy. Rovnako treba mať na pamäti kontext umiestnenia pamätníku na nábreží, ktoré je centrom športových či kultúrnych aktivít mesta. Nemal by pôsobiť depresívne alebo negativisticky.
Rovnako je potrebné myslieť na údržbu pamätníka a na čo najvyššiu možnú odolnosť pamätníka voči vandalom (kedže je v blízkosti množstvo klubov a krčiem).

Predpokladané náklady na realizáciu pamätníka sú 10 000€.
Tieto náklady je v prípade špecifického návrhu možné navýšiť, prípadne určité časti realizácie vykonať v spolupráci so sponzormi. Súčasťou nákladov je aj predpokladané dokončenie podkladov víťazného projektu pre potreby realizácie.

2) ODMENA PRE VÍŤAZOV:
● Hlavná cena pre víťaza: 500€ a prednostná realizácia návrhu
● Druhé miesto: 300€
● Tretie miesto: 200€

3) VÝBER VÍŤAZNÉHO NÁVRHU:
O víťaznom návrhu rozhodne hlasovanie poroty v kombinácií s verejným hlasovaním. Verejné hlasovanie bude prebiehať v MsKP v Námestove vyplnením dostupného tlačiva priamo na výstave návrhov a zároveň online formou, na Facebook profile mesta – jedno označenia “páči sa mi to” = jeden hlas. Celkový víťaz verejného hlasovania získava dvojitý hlas.

● 1 hlas pre zástupcu mesta Námestovo
Marián Kasan
● 1 hlas pre ORS
Igor Janckulík
● 1 has pre Námestovo Budúcnosti
Mgr. Jakub Ptačin, PhD.
● 1 hlas pre Oravskú vodnú elektráreň
Ing. Miroslav Ferek
● 1 hlas pre zástupcu akademickej obce (zástupca odboru socha, objekt, inštalácia na VŠVU alebo scénografia na VŠMU)
Mgr. Art. Ján Ptačin, ArtD. – Katedra scénografie VŠMU
● 1 hlas pre zástupu profesného združenia (Slovenská komora architektov)
Ing. Arch. Benjamin Bradnansky
● 1 hlas pre víťaza súťaže CE.ZA.AR (Cena za architektúru)
Ing. Arch. Andrej Olah
● 2 hlasy získava víťaz verejného hlasovania

4) PRIEBEH SÚŤAŽE A ODOVZDANIE NÁVRHOV:
Súťaž začína dňom zverejnenia.
Návrhy je potrebné dodať najneskôr do 30.4.2017 23:59 hod. na email marian.kasan@namestovo.sk
Návrhy prijaté po tomto termíne alebo dodané nekompletne nebudú akceptované.
Návrhy je potrebné dodať nasledovne (označené * sú povinné)
Formát:
● Paré A3 v digitálnej forme v .pdf. (tlač zabezpečíme my)
● Plagát A1 (pre výstavu návrhov v MsKP a hlasovanie verejnosti) – v digitálnej forme v .pdf. (stačí dodať tlačové dokumenty, tlač zabezpečíme my)*
Obsah:
● Slovný popis konceptu diela – min. 100 slov *
● Vizualizácia návrhu alebo model – podľa preferencie autora *
● Výkres umiestnenia objektu v mierke 1:1000 (v prípade špecifickej lokality)
● V prípade potreby situačný výkres umiestnenia, osadenia objektu, príp. napojenia objektu na inžinierske siete v mierke 1:100
● kótovaný pôdorys, pohľady, typický rez prípadne detail *
● materiálové a technické riešenie, príp. statika *
● odhadované náklady – predpokladaný rozpočet (projekčné prípravy realizácie diela a samotná realizácia diela)*

5) PODKLADY NA STIAHNUTIE:

Fotografie nábrežia vo vysokom rozlíšení stiahnete tu

Mapové a ostatné podklady stiahnete tu

6) Vyhlásenie výsledkov
Výsledky budú vyhlásené najneskôr do 1.6.2017 na oficiálnej stránke mesta Námestovo, na sociálnych sieťach mesta Námestovo ako aj na stránke Námestovo Budúcnosti a všetci zapojení budú o výsledkoch informovaný emailom.
V prípade otázok prosím kontaktujte:
Marián Kasan,
kultúrny referent Mesta Námestovo
Tel: 0902491649
Email: marian.kasan@namestovo.sk