Domov / Aktuality / Výsledky súťaže o MONUMENT ORAVSKEJ PRIEHRADY

Výsledky súťaže o MONUMENT ORAVSKEJ PRIEHRADY

Na základe hodnotenia odbornej poroty a tiež verejného a facebookovéhohlasovania, mesto vyhlasuje výsledky súťaže.

S rovnakým počtom bodov 15, obsadili prvé miesto autorky Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková s číslom návrhu 4, spoločne s Adamom Hudecom, ktorý je autorom návrhu č.2. Tretie miesto obsadil Lukáš Mydlár, autor návrhu č.8.  Víťazi si spoločne odnesú po 400€ a v prípade tretieho miesta to bude odmena 200€.

Návrh č. 4 – Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková

 

Konečné stanovisko poroty znie nasledovne: „Napriek rovnakému počtu bodov v hodnotení, navrhujeme dopracovať a následne realizovať návrh autoriek Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková, ktorý bol z hľadiska podmienok súťaže najvyhovujúcejší. V prípade návrhu č.2, ide o veľmi zaujímavú ideu a atraktívny pohľad na riešenie monumentu, o čom svedčí aj výsledok hlasovania verejnosti, no tento návrh by bol len veľmi ťažko technicky zrealizovateľný a tiež nespĺňa viaceré zo základných podmienok súťaže. Tretie miesto patrí návrhu č.8. O tom či a ktorý návrh bude nakoniec realizovaný rozhodne zastupiteľstvo s vedenímmesta.“ – za porotu Jakub Ptačin

Návrh č. 2 – Adam Hudec

 

Stanovisko vedenia mesta k súťaži: „Úprimne priznávame, že súťaž nenaplnila naše očakávania. Do uzávierky k nám dorazilo celkovo 12 návrhov, no o žiadnom sme neboli presvedčení na 100%. Naše bodové stanovisko je rovnaké ako v prípade poroty. Telefonicky sme kontaktovali jednotlivo každého súťažiaceho a oboznámili sme ho o priebehom súťaže. Aktuálna situácia je taká, že si na osobné stretnutie pozveme autorky Petru Jašicovú a Barboru Kolenčíkovú a prejdeme si prípadné dopracovanie návrhu. Konečné stanovisko následne vydávame na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Všetkým účastníkom sa chceme poďakovať za energiu a zapojenie sa do súťaže. “ – za vedenie mesta Marián Kasan

Návrh č. 8 – Lukáš Mydlár

Viac informácií o priebehu súťaže vám radi poskytneme na tel. čísle 043 5504724 alebo sekretariat@namestovo.sk