Domov / Aktuality / Výsledky: Hudobný Pierrot – prvý ročník hudobnej súťaže

Výsledky: Hudobný Pierrot – prvý ročník hudobnej súťaže

Prvý ročník hudobnej súťaže HUDOBNÝ PIERROT prebehol v priestoroch SZUŠ Pierrot v Námestove. Súťaž sa konala 10.5.2017 v koncertnej sále na prízemí. Mi už poznáme výsledky 1. ročníka súťaže, deti boli úžasné, tešíme sa na II. ročník.

VÝSLEDKY I. ročníka HUDOBNÝ PIERROT

I. kategória
HRA NA FLAUTE
2. miesto Elizabeth Žofajová
3. miesto Stanislava Ferancová
HRA NA HUSLIACH
1. miesto, mimoriadna cena poroty Maxim Mampouya
3. miesto, mimoriadna cena poroty Tereza Dobre
HRA NA KLAVÍRI
2. miesto Ema Lipničanová
3. miesto Peter Vojtašák
II. kategória
HRA NA FLAUTE
2. miesto Alexander Podmanický
3. miesto Diana Jurigová
čestné uznanie Linda Ferancová
čestné uznanie Emma Gluchová
čestné uznanie Maxima Anna Madleňáková
HRA NA KLAVÍRI
1. miesto Alica Diková
1. miesto Rebeka Mikytová
2. miesto Ester Kucharíkova
2. miesto Aneta Zoššáková
3. miesto Aneta Fedorová
3. miesto Táňa Štefaničiaková
čestné uznanie Adriána Verníčková
čestné uznanie Júlia Kocúrová
ŠTVORRUČNÁ HRA NA KLAVÍRI
2. miesto Alica Diková, Viktória Majdulíková
SÓLOVÝ SPEV
1. miesto Sofia Michálková
2. miesto Timea Majcherová
3. miesto Liliana Vlčáková
III. kategória
HRA NA FLAUTE
1. miesto Nina Uhliariková
2. miesto Petra Vojtašáková
3. miesto Sofia Hesková
HRA NA HUSLIACH
2. miesto Juliana Fejová
HRA NA KLAVÍRI
1. miesto Lenka Ondreková
2. miesto Michaela Odrobiňáková
2. miesto Terézia Zemeníková
3. miesto Ester Špulerová
čestné uznanie Viktória Majdulíková
SÓLOVÝ SPEV
1. miesto Anastázia Pantoková
2. miesto Lenka Ondreková
3. miesto Michaela Odrobiňáková

ZDROJ: www.szuspierrot.sk