Domov / Aktuality / Vox populi, vox Dei, alebo Hlas ľudu, hlas boží

Vox populi, vox Dei, alebo Hlas ľudu, hlas boží

Komunálna politika a nezmyselnosť politizácie. Je nezmyslené na miestnej úrovni politizovať, či kanalizácia, cesty, chodníky alebo pozemkové úpravy… Každé zoskupenie to musí riešiť, každá strana, každý kandidát. Nemôže v tom byť politikum, je to len zadanie, úloha, ktorú treba riešiť. Egoistické prvky do rozhodovania vstupujú vtedy, ak má kandidát svoj osobný záujem na niektorej oblasti, ktorú dostáva do popredia. Rozhodujúci prvok v komunálnej politike nastáva však na úrovni zastupiteľstvo – úrad – občan. Zastupiteľstvo – ako sa dokáže dohodnúť a uzniesť na konkrétnych veciach, úrad – ako dokáže realizovať uznesenia, občan – ako je spokojný s výkonom. Tú je ten obrovský posun: výkon. Kto dokáže nielen hovoriť o riešení, ale aj riešiť. Výzvy, ktoré prichádzajú, sú výzvy premeny investičnej politiky a stratégie do rozvoja mesta. Či je nám naozaj jasné, ako bude mesto vyzerať v roku 2022 čo sa z tých prognóz a sľubov pretaví do skutočnosti, do reality. To, čo sa urobilo v tomto volebnom období, to poznáme, to už je minulosť. Zaujímavejšie je, čo bude. A oveľa viac sa treba venovať veciam, čo nebolo, čo sa nezrealizovalo. Spracovať hĺbkovú analýzu, prečo sa nedotiahli niektoré zámery, kto je za to zodpovedný, lebo len povedať – nič sa nerobí, to nie je riešenie.

Nie je riešením ani, len povedať, čo je v meste potrebné. To poznáme všetci: cesty, chodníky, investície do školstva, do sociálnej a kultúrnej oblasti. Najdôležitejšie je vybrať ľudí, o ktorých sme presvedčení, že minimálne to chcú a vedia, ako na to. Peniaze do rozpočtu mesta a hlavne prostriedky z mimorozpočtových zdrojov sa nehľadajú vo virtuálnom svete, tie sú na konkrétnych ministerstvách, v konkrétnych výzvach. V Bratislave nám môžu schváliť projekt, pomôcť s riešením, ale tú každodennú prácu musíme odviesť tu, v meste, na každom oddelení. To za nás nespraví nik. Bez fungujúceho vzťahu občan – poslanec – úradník nie je možné prebudiť záujem o dianie v meste. Komunálna politika nie je o politických stranách, je o ľuďoch, o ich potrebách. Vždy sú to ozajstné záležitosti, konkrétne veci. Nezáujem občanov o veci verejné dáva potom možnosť prežívať bez nutnosti riešení.

Neignorujme voľby, poďme voliť. Je potrebne dať silný mandát, tak, aby tam sedeli ľudia, ktorých sme si zvolili. Všetci žijeme v jednom meste – aj tí, čo pôjdu voliť, aj tí čo ostanú doma.

Autor: Marián Grígeľ