Domov / Aktuality / Súťaž o najkrajšiu slovenskú kraslicu

Súťaž o najkrajšiu slovenskú kraslicu

O najkrajšiu slovenskú kraslicu – taký je názov celoštátnej výtvarnej súťaže, ktorú po dvadsiaty krát pre dospelých tvorcovi pre deti vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Súťaž je vypísaná v troch vekových kategóriách (5 – 11 rokov, 12 – 18 rokov, nad 18 rokov) a pre ľubovoľné – tradičné i súčasné techniky zdobenia kraslíc, čiže vyfúknutého vajíčka. Každý záujemca môže osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne (Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín) do 17. marca najviac 10 vlastnoručne zdobených kraslíc.Práce musia byť riadne označené: meno, priezvisko, vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, pri deťoch škola, technika. Je potrebné ich zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál. Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov.

Pre víťazov organizátori pripravili hodnotné vecné a finančné ceny. Všetky súťažné práce budú prezentované od 1. do 23. apríla na výstave v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ak to epidemiologická situácia na Slovensku umožní. Poslaním súťaže je poskytnúť priestor na prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, výstava prezentuje aj zvykoslovie jarného slnovratu.

Viac informácií poskytnú pracovníci Oravského kultúrneho strediska, propozície súťaže záujemcovia nájdu na www.osvetadk.sk.