Domov / Aktuality / Súčasné pozitíva negatívneho vzoru

Súčasné pozitíva negatívneho vzoru

Modrotlač bola v minulosti živou súčasťou jednoduchého ľudového odevu oravského ľudu, živým článkom ľudovej umeleckej výroby. Modrotlačou sa označujú tkaniny s vykrytými bielymi vzormi na modrom podklade, čo sa docieľuje pohladením krycej kalovitej hmoty, tzv. rezervy a dodatočným ofarbením celého plátna na modro indigom v studenom farbive, zvanom „kypa“. Odborne povedané, modrotlač je tkanina, potlačená negatívnymi vzormi pomocou rezervy. Počas letných augustových dní v skanzene v Pribyline na Liptove traja Oravci – Matej Rabada, Eva Kurjaková a Miroslav Hajdučík predstavili plátenníctvo a modrotlač z Oravy. Domáci a zahraniční návštevníci sa tak mohli dozvedieť viac o histórii ako aj súčasnosti tohto fenoménu z našej minulosti prostredníctvom prednášok, praktických ukážok historických artefaktov, ako aj súčasnej výroby modrotlače na Orave. Historické artefakty modrotlače, ako aj prednáška M. Hajdučíka o farbiarni bratov Schiffferovcov v Slanici, obohatili aj augustové stretnutie Slaničanov, čím im bola pripomenutá niekdajšia pýcha z obce Slanica. Modrotlačové vzorkovníky látok z hornej Oravy, zo zbierky spomínaného prednášajúceho, sa v septembri stanú aj súčasťou expozície výstavy o plátenníctve a modrotlači v Liptovskom múzeu v Liptovskom Mikuláši, ktoré malo o ne nezvyčajný záujem. Malo by byť záujmom nás všetkých, aby sme z tejto starej odnože ľudovej textilnej kultúry dnes čo najviac vyťažili. Začína byť aktuálna pre súčasné obliekanie i bytovú kultúru, ako aj pre rozvoj turizmu. Tento obnovený záujem o ručnú modrotlač svedčí o tom, že nie je zaujímavá len z historického hľadiska, ale začína byť užitočná aj pre súčasnosť. Uvedomuje si to aj mesto Námestovo. V letnom období a v krátkom čase na seba nadväzovali: popularizačný seminár zameraný na fenomén tradície hornooravského plátenníctva (HOP) a modrotlače, ako aj stretnutia výboru pre udržanie pamiatky a tradície HOP pri MsÚ v Námestove. Silne tu rezonovali myšlienky usporiadania výstav na túto tému a zriadenia miestnej stálej expozície, vybudovania pamätníka – pripomienky tejto našej slávnej histórie,… aby sa táto téma stala na školách súčasťou osnov náuky o histórii Oravy atď. Plátenníctvo a modrotlač by sa týmito plánovanými aktivitami tak nemali stať len akousi pripomienkou, ale aj návratom k tradíciám a prejavu výtvarných hodnôt našich predkov, čo nám môže pomôcť pri spoznávaní aj našej umeleckej minulosti. Napokon pre niekoho môže byť aj očakávaným návratom ku vkusu a originalite. Veľa otázok do budúcna tu ešte zostáva otvorených. Možno to niekedy pripadá, že na začiatku sme chudobnejší o možné vysvetlenia a riešenia, ale zato sme bohatší o ďalšie výzvy. Nie je to rovnako pekné?

Modrotlač vchádza z dreveníc i do súčasnej bytovej kultúry.  Foto: ar mh

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: (mh)