Domov / Aktuality / Štatistické čísla vzrástli, počet obyvateľov klesol

Štatistické čísla vzrástli, počet obyvateľov klesol

Zaujímavá je demografická štatistika za ostatné tri roky v meste Námestovo. Počet narodených sa zvyšuje, podobne sa zvyšuje počet zomrelých občanov. Detí sa však rodí takmer dvakrát viac, než občanov Námestova zomiera, a aj napriek tomu celkový počet obyvateľov mesta je za rok 2016 nižší ako v predošlých dvoch rokoch. Zásah do tohto „čísla“ urobil rozdiel medzi prihlásenými a odhlásenými občanmi z trvalého pobytu, keďže odhlásených je výrazne viac. Alebo žeby ešte niečo iné?  JUDr. Mária Vranová, vedúca správneho oddelenia vníma pokles obyvateľov Námestova aj takto: „Za ostatné 3 roky – 2014 – 2016 pribudlo v meste Námestovo 47 bytových jednotiek. Za šesť rokov (2011 – 2016) tu bolo postavených 98 bytových jednotiek. Napriek „štatisticky“ klesajúcemu počtu obyvateľov mesta, pribúda v Námestove množstvo komunálneho odpadu, počet motorových vozidiel, problémy s parkovaním a pod. Je to spôsobené tým, že uvoľnené byty si vzápätí nájdu svojho nájomcu, ktorý si však – buď z vlastnej vôle, alebo z dôvodu nesúhlasu vlastníka bytu ponechá svoj pôvodný trvalý pobyt. A tak – ak za ostatných šesť rokov pribudlo v Námestove 98 bytových jednotiek, v ktorých, teoreticky, bývajú po štyria občania, môže to znamenať, že za spomínané roky pribudlo v Námestove, napriek klesajúcej demografickej štatistike, 392 obyvateľov mesta(?)“, zamýšľa sa Mária Vranová.

Demografická tabuľka mesta Námestovo

 

Jozef, Ján, Mária sa vytratili…

Výber mena dieťatka zamestnáva manželov, najmä však novomanželov, ale i široký okruh rodiny už dlhé mesiace pred jeho narodením a niekedy je to nielen zdĺhavý, ale aj náročný „proces“, ktorý neraz, hoci na čas, dokáže dokonca poznačiť niektoré rodinné vzťahy. Aj napriek všetkému však budúci rodičia pri výbere mena dieťatka vo väčšine prípadov podľahnú najmä aktuálnej „móde“. Aké mená dávali rodičia novorodencom v minulom roku najčastejšie? Novým trendom u dievčat sú krátke mená a tak si Námestovčania volili najmä mená: Ella, Ema, Lea, Nina, Zoe, Nela, vo výbere ostávajú aj tradične najčastejšie používané Kristína, Lucia. Z chlapčenských mien prevládali v Námestove už dlhodobejšie populárne: Samuel, Šimon, Matej, Matteo, Matúš, Jakub a k nim pribudli nové  Nikolas, Elias, Eliáš, Hugo, Leonard… Informáciu z námestovskej matriky doplnili jej pracovníčky, možno aj za mnohých ďalších, tak trochu nostalgicky: Tradičné slovenské mená  Jozef, Mária, Anna, Ján takmer úplne absentujú!

ZDROJ: Noviny Námestovčan