Domov / Aktuality / SOŠ v Námestove získala titul Ambasádorská škola Eur. parlamentu

SOŠ v Námestove získala titul Ambasádorská škola Eur. parlamentu

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove získala za šk. rok 2019/2020 titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a zároveň sa umiestnila na 1. mieste medzi strednými školami na Slovensku v tomto projekte.
Výsledky súťaže vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave začiatkom októbra 2020 online.

Študenti pracovali pod vedením učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Evy Borovjákovej. Pracovali na rôznych aktivitách spojených s témami, ktoré rieši Európsky parlament, absolvovali besedy s dobrovoľníkmi z Erasmus+ zo Slovenska i zahraničia, online besedu s europoslancami, vytvárali informačné kampane ako Európsky deň solidarity medzi generáciami, Európsky deň obetí zločinu, zorganizovali školskú súťaž o únii. Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi. /soš, eb, ms, or/

FOTO: www.europarl.europa.eu